PEN-CUP 2017

THI THỬ NHƯ THI THẬT

 • 01
  Giải nhất
  - 1.000.000 VNĐ tiền mặt
  - 01 PEN-I MAX, học tất cả các khoá PEN-I, trị giá 2.000.000 VNĐ
  - 01 Lịch Hocmai phiên bản giới hạn
 • 03
  Giải nhì
  - 300.000 VNĐ tiền mặt
  - 01 PEN-I, trị giá 600.000 VNĐ
  - 01 Lịch Hocmai phiên bản giới hạn
 • 5
  Giải ba
  - Học bổng 50% PEN-I, trị giá 600.000 VNĐ
  - 01 Lịch Hocmai phiên bản giới hạn
Bảng xếp hạng
STT Tài khoản Họ tên Trường Điểm Thời gian

Bình luận