BẢNG XẾP HẠNG
STT Họ Tên Điểm Thời gian
1 Nguyễn Huỳnh Minh 44.55 265'41"
2 Trần Công Kha 40.04 249'58"
3 Nguyễn Quang Huy 38.51 245'46"
4 Lê Bá Lĩnh 36.99 262'32"
5 Nguyễn Thị Thu Cúc 35.31 229'15"
6 Nguyễn Tiến Thuận 33.74 259'45"
7 Nguyễn Thị Hậu 33.6 243'17"
8 Phạm Thị Thu hà 33.18 261'15"
9 Nguyễn Thị Kiều Trang 29.64 270'13"
10 Đào Thị Anh Thư 28.16 200'50"
THI NGAY
THI LIỀN TAY - RINH NGAY MÁY TÍNH BẢNG
227.962 lượt đã thi
THI NGAY
LỊCH THI ĐỢT I
Toán Tiếng Anh KHTN KHXH
13/01/2018 14/01/2018 20/01/2018 21/01/2018
TRA ĐIỂM VÀ LỊCH SỬ LÀM BÀI
Họ tên Số điện thoại Môn thi Ngày thi Giờ thi Điểm Thời gian làm bài Xếp hạng hiện tại