TRÊN 90% PHỤ HUYNH HÀI LÒNG VỚI KẾT QUẢ
CỦA CON NGAY TỪ BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN

TRÊN 90% PHỤ HUYNH HÀI LÒNG
VỚI KẾT QUẢ CỦA CON NGAY TỪ
BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN

Kiến thức
chuẩn GDPT mới
Hệ thống bài giảng
sinh động thu hút
Đội ngũ hơn 200
giáo viên hàng đầu
Dịch vụ hỗ trợ 24/7

HỌC THỬ CÁC BÀI GIẢNG CHẤT LƯỢNG

Phát triển năng lực
TOÁN 1
1.200.000đ
chỉ còn 299.000đ/năm
Phát triển năng lực
TIẾNG VIỆT 1
800.000đ
chỉ còn 299.000đ/năm
Phát triển năng lực
TOÁN + TIẾNG VIỆT 1
2.000.000đ
chỉ còn 499.000đ/năm
Phát triển năng lực
TOÁN 1
1.200.000đ
chỉ còn 299.000đ/năm
Phát triển năng lực
TIẾNG VIỆT 1
800.000đ
chỉ còn 299.000đ/năm
Phát triển năng lực
TOÁN + TIẾNG VIỆT 1
2.000.000đ
chỉ còn 499.000đ/năm

*Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý để HOCMAI
liên hệ tư vấn theo Chính sách tư vấn của HOCMAI

Thời gian ƯU ĐÃI chỉ còn