HỌC CHỦ ĐỘNG - SỐNG TÍCH CỰC Chúng tôi giúp bạn

HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN
CỦA HỌC SINH VIỆT NAM

Hơn 3 triệu thành viên tham gia học tập

Gần 200 thày cô giáo giỏi, uy tín trên toàn quốc
Hàng năm có hàng trăm học sinh đạt từ 28 điểm trở lên là thành viên của HOCMAI đỗ vào các trường đại học hàng đầu
Cùng hàng trăm nghìn học sinh tiến bộ vượt trội
là thành viên của HOCMAI.

Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức,
học trong cuộc sống là công việc cả đời
Rễ của sự học tập thì đắng,
quả của sự học tập thì ngọt
Về
chúng tôi

HỌC SINH XUẤT SẮC - GIÁO VIÊN NỔI TIẾNG HOCMAI có gì?

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOCMAI CÁC HOẠT ĐỘNG