Học để thi, học để làm, học để chung sống, học để biết Chúng tôi giúp bạn

HỆ THỐNG GIÁO DỤC HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Với hơn 2,5 triệu thành viên tham gia học tập

Gần 100 thày cô giáo giỏi, uy tín trên toàn quốc
Hơn 400 thủ khoa, á khoa các cấp
Cùng hàng trăm nghìn học sinh tiến bộ vượt trội
là thành viên của HOCMAI.

Giáo dục là công cụ hữu hiệu nhất
mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới
Rễ của sự học tập thì đắng,
quả của sự học tập thì ngọt
Về
chúng tôi

HỌC SINH XUẤT SẮC - GIÁO VIÊN NỔI TIẾNG HOCMAI có gì?

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOCMAI CÁC HOẠT ĐỘNG