Cam kết của Giải pháp Luyện thi Đại học (năm học 2024-2025)

Cam kết của Giải pháp Luyện thi Đại học (năm học 2024-2025)

Nhằm đảm bảo hiệu quả học tập của các bạn học sinh, trong năm học 2024-2025, HOCMAI tiến hành cam kết kết quả học tập đối với học sinh tham gia các Giải pháp Luyện thi Đại học, cụ thể:

HOÀN TRẢ HỌC PHÍ nếu học sinh tham gia Giải pháp Luyện thi Đại học KHÔNG đỗ Đại học 2025.

I. PHẠM VI CAM KẾT

+ Năm học: 2024-2025

+ Các gói giải pháp:

 • TOPUNI - COMBO TOÀN DIỆN
 • TOPUNI - COMBO TOÀN DIỆN HSA
 • TOPUNI - COMBO TOÀN DIỆN APT
 • TOPUNI - COMBO TOÀN DIỆN TSA

II. NỘI DUNG CAM KẾT

HOÀN TRẢ HỌC PHÍ nếu học sinh tham gia Giải pháp Luyện thi Đại học KHÔNG đỗ Đại học 2025

III. ĐIỀU KIỆN

1. Với giải pháp TopUni trong phạm vi cam kết, điều kiện cam kết là đồng thời:

+ Đăng ký học trước kỳ thi tối thiểu 120 ngày.

+ Hoàn thành 80% kế hoạch học tập tháng (iLearn, iLive) và 100% đề kiểm tra định kì của Giải pháp, trước kì thi tối thiểu 30 ngày, cụ thể như sau:

   - Hoàn thành 80% số lượng bài giảng iLearn của toàn bộ giải pháp, trước kì thi tối thiểu 30 ngày

   - Đạt mức chuyên cần lớp iLive tối thiểu 80% (tính theo thời lượng học thực tế) - tức tham gia tối thiểu 80% các buổi học, "tham gia" hiểu là có mặt tối thiểu 70% thời lượng lớp thực tế.

   - Hoàn thành đúng hạn tối thiểu 80% tất cả nhiệm vụ và thi thử trong kế hoạch của toàn bộ giải pháp, đạt ít nhất 80% số câu đúng trong các nhiệm vụ và thi thử, trước kì thi tối thiểu 30 ngày.

   - Hoàn thành 100% đề đánh giá định kì, đạt ít nhất 80% số câu đúng trong các đề, trước kì thi tối thiểu 30 ngày

Lưu ý:

 • Trong mọi trường hợp, HOCMAI luôn có quyền kiểm tra điều kiện hoàn thành và là bên có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về việc đánh giá điều kiện hoàn thành học tập.

 • Tài liệu này là một phần không thể tách rời của Các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Tiêu Chuẩn của HOCMAI và Galaxy Education. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các văn bản, các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Tiêu Chuẩn sẽ được ưu tiên áp dụng.

IV. THỦ TỤC HOÀN HỌC PHÍ

1. Hồ sơ tiếp nhận:

Để tiến hành xác minh điều kiện cam kết, học sinh cần cung cấp dạng hình ảnh/bản chụp các thông tin dưới đây qua email hotro@hocmai.vn:

 • Giấy báo dự thi theo đúng mẫu của ban tổ chức.

 • Thông tin cá nhân bao gồm: CMND/ Căn cước công dân, ảnh chân dung học viên.

 • Thông tin liên hệ cơ bản bao gồm: Số điện thoại và Email của học viên, Số điện thoại của 1 người thân trong gia đình

 • Thông tin truy cập tài khoản công bố điểm, ảnh chụp trang công bố điểm, và giấy báo điểm bản đầy đủ.

2. Các bước thực hiện cam kết:

Sau khi nhận thông tin của học viên, Hocmai.vn sẽ tiến hành liên hệ và đồng kiểm tra toàn bộ thông tin học viên cung cấp và tình hình tham gia học tập thực tế đưa ra kết quả cuối cùng. Hocmai.vn sẽ thông báo qua email kết quả sau 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin học viên cung cấp cụ thể như sau:

 • Trường hợp sai thông tin: Nếu học viên không thực hiện đúng như quy định hoặc Hocmai.vn phát hiện có hành vi gian lận kết quả, học viên sẽ không được áp dụng chính sách cam kết đầu ra và hoàn tiền theo mục 1 của văn bản này.

 • Trường hợp thiếu thông tin: Sau khi nhận thông báo từ Hocmai.vn, học viên có thể cung cấp bổ sung các giấy tờ còn thiếu trong vòng 3 ngày làm việc để tiếp tục quy trình.

 • Trường hợp học viên nộp đủ và đúng thông tin: Hocmai.vn sẽ gửi thông báo về việc tiến hành thực hiện cam kết, học viên có thể lựa chọn các hình thức bồi hoàn như quy định tại 1.1-mục 1. Sau khi học viên xác nhận hình thức bồi hoàn, Hocmai.vn sẽ thực hiện cam kết trong vòng 7 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được thông báo hình thức bồi hoàn từ học viên.