Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích thu thập thông tin: HOCMAI thu thập thông tin để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, đồng thời bảo vệ HOCMAI và các thành viên của mình. 

Thông tin thu thập gồm: Thông tin cá nhân: họ và tên, giới tính, ngày sinh; Thông tin liên lạc: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email; Thông tin về thanh toán như thông tin chuyển khoản, mã số thẻ cào; hay các thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi Bạn sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website...

Phạm vi sử dụng thông tin: Chỉ sử dụng thông tin khách hàng trong quá trình sử dụng các dịch vụ trên website hocmai.vn.

Thời gian lưu trữ thông tin: Lưu trữ trong thời gian website hocmai.vn còn hoạt động.

Bảo mật thông tin thu thập: HOCMAI không chia sẻ bất kỳ thông tin thu thập nào với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ 2 trường hợp:

 • Vì lý do pháp lý
  • Nhằm đáp ứng quy định, quy trình của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Thực thi Điều khoản sản phẩm, dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.
  • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.
  • Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của HOCMAI, khách hàng của HOCMAI.
 • Có sự đồng ý của Khách hàng: HOCMAI sẽ chia sẻ thông tin thu thập nhằm mục đích nghiên cứu hoặc đưa ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn khi có sự đồng ý của khách hàng. 

Phương thức và công cụ để học sinh/khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên website: 

 • Học sinh/khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình trên website hocmai.vn.
 • Vào mục Thông tin cá nhân theo đường dẫn: https://hocmai.vn/user/profile/ để tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 • Chú ý: Khi cập nhật thông tin cá nhân, HOCMAI có thể yêu cầu học sinh/khách hàng xác minh danh tính của mình trước khi HOCMAI xử lý yêu cầu của Bạn.
 • HOCMAI có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật, gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: thay đổi thông tin Số điện thoại quá 3 lần/ngày).

Cam kết sử dụng thông tin đúng mục đích đã thông báo và cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:

 • Các cam kết sử dụng thông tin đúng mục đích của hocmai.vn được đăng công khai và cụ thể tại Chính sách Bảo mật theo đường dẫn https://hocmai.vn/privacy2.php. Theo đó, HOCMAI cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Học sinh/khách hàng, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Học sinh cung cấp cho HOCMAI trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.
 • An ninh thông tin: HOCMAI nỗ lực làm việc để bảo vệ HOCMAI và khách hàng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà HOCMAI nắm giữ. Cụ thể: 
  • HOCMAI thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.
  • HOCMAI chỉ cho phép nhân viên và người đại diện của HOCMAI truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho HOCMAI và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Mọi khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo liên hệ : 

 • Đường dây nóng: 19006933 
 • Email                  : hotro@hocmai.vn

Vui lòng tìm hiểu thông tin chi tiết tại: https://hocmai.vn/privacy2.php