Chính sách chuyển đổi khóa học

Chính sách chuyển đổi khóa học

A. Các định nghĩa.

 

B. Nguyên tắc chung.

 1. Thời gian áp dụng: từ 19/05/2021 đến khi có chính sách thay thế.

 2. Mỗi khóa học/combo chỉ được chuyển đổi duy nhất 01 lần, việc chuyển đổi/nâng cấp không thể quay trở lại như trước sau khi đã thực hiện thành công.

 3. Học phí của khóa học/combo đích là học phí niêm yết của khóa học/combo đó tại thời điểm chuyển đổi.

 4. Số tiền trong tài khoản của khách hàng phải đủ để thanh toán học phí chênh lệch + phí chuyển đổi nếu có.

 5. Chỉ có thể chuyển đổi/nâng cấp sang các khóa học/combo đang mở đăng ký tại thời điểm đó.

 6. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc chuyển đổi, HOCMAI sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng để giải quyết và quyết định của HOCMAI là kết quả cuối cùng.

 7. Đối với trường hợp đăng ký nhầm khóa học/combo, khách hàng có thể chuyển đổi miễn phí sang các khóa học/combo khác trong vòng 48 giờ tính từ thời điểm đăng ký.

 8. Đối với kênh COD và xác nhận chuyển tiền, giao dịch thành công là thời điểm HOCMAI nhận được khoản thanh toán của khách hàng. Đối với các kênh thanh toán trực tiếp là thời điểm khách hàng đăng ký khóa học.

 9. Không áp dụng chuyển đổi/nâng cấp đối với các khóa học miễn phí.

 10. Với các khóa học theo thời gian, sau khi chuyển đổi, thời hạn kết thúc khóa học của khóa đích sẽ không thay đổi so với khóa gốc.

 11. Số tiền còn thừa do chuyển đổi sẽ không được hoàn lại vào tài khoản của khách hàng. Số tiền này được gọi là phí chênh lệch hay phí khác.

C. Các trường hợp chuyển đổi/ nâng cấp.

 

1. Chuyển đổi khóa học

2. Chuyển đổi các combo trong giải pháp PEN

  

 

 

3. Nâng cấp

 

4. Hướng dẫn thực hiện chuyển đổi/nâng cấp

Để thực hiện chuyển đổi/nâng cấp khóa học/combo, các bạn có thể truy cập vào ĐÂY, sau đó thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Chọn khóa học/combo nguồn.

 • Bước 2: Chọn khóa học/combo đích.

 • Bước 3: Xác nhận kết quả chuyển đổi/nâng cấp khóa học/combo.

Lưu ý: Trong quá trình chuyển đổi, không chọn khóa học có kí hiệu App ở sau tên khóa học.

Hướng dẫn chuyển đổi trên máy tính:

Hướng dẫn chuyển đổi trên điện thoại:

 

 

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Đường dây nóng 1900 6933 (Nhánh 1).