Chính sách chuyển đổi, nâng cấp khóa học

Chính sách chuyển đổi, nâng cấp khóa học

Chuyển đổi là trường hợp chuyển ngang chuyên đề/khóa học/Combo môn/Combo khối sang chuyên đề/khóa học/Combo môn/Combo khối cùng cấp. Ví dụ khóa PEN-C Toán N2 sang PEN-C Toán N3 hay Combo PEN Toán sang Combo PEN Lí.

Nâng cấp là trường hợp chuyên đề/khóa học/Combo môn/Combo khối sau chuyển đổi tăng lên cấp cao hơn so với chuyên đề/khóa học/Combo gốc. Ví dụ nâng cấp từ chuyên đề Dao động cơ lên khóa PEN-C Vật lí.

Để thực hiện chuyển đổi hoặc nâng cấp chuyên đề/ khóa học/Combo, các bạn có thể truy cập vào ĐÂY, sau đó thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Chọn chuyên đề/ khóa học bạn muốn chuyển đổi/ nâng cấp.

 • Bước 2: Chọn chuyên đề/ khóa học bạn muốn chuyển đổi/nâng cấp đến.

 • Bước 3: Xác nhận kết quả chuyển đổi/ nâng cấp khóa học.

1. Nguyên tắc chung

 • Thời gian áp dụng: từ 19/04/2019 đến khi có thông báo mới.

 • Mỗi chuyên đề/khóa học/Combo chỉ được chuyển đổi duy nhất 01 lần.

 • Số tiền còn thừa do chuyển đổi sẽ không được hoàn lại vào tài khoản của học sinh. Số tiền này được gọi là phí chênh lệch hay phí khác.

 • Học phí của chuyên đề/ khóa học/combo chuyển đổi hoặc nâng cấp đến là học phí niêm yết tại thời điểm chuyển đổi.

 • Số tiền trong tài khoản của học sinh phải đủ để đăng ký chuyên đề/ khóa học/ combo mới.

 • Thời gian chuyển đổi được tính từ khi đăng ký chuyên đề/ khóa học (đối với trường hợp ngày đăng ký sau ngày khai giảng) hoặc từ ngày khai giảng khóa học (đối với trường hợp ngày đăng ký trước ngày khai giảng).

 • Chỉ nâng cấp/ chuyển đổi đối với sản phẩm được kinh doanh tại thời điểm nâng cấp/chuyển đổi.

 • Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc chuyển đổi, HOCMAI sẽ làm việc trực tiếp với học sinh để giải quyết và quyết định của HOCMAI là kết quả cuối cùng.

 • Đối với trường hợp đăng ký nhầm khóa học, HOCMAI dành thời gian tối đa 48h kể từ khi giao dịch thành công, để học sinh chuyển đổi sang các khóa học phù hợp.

 • Không áp dụng chuyển đổi/nâng cấp đối với các khoá học miễn phí ngắn hạn và dài hạn.

2. Các trường hợp chuyển đổi

2.1. Nguyên tắc chung:

 • Phí chuyển đổi:

  • Miễn phí nếu thời gian chuyển đổi tính từ thời điểm đăng ký dưới 12 ngày.

  • Phí 100.000đ nếu thời gian chuyển đổi tính từ thời điểm đăng ký trên 12 ngày.

 • Điều kiện chuyển đổi:

  • Thời gian chuyển đổi phải nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 thời gian tính từ thời điểm đăng ký đến thời điểm bế giảng.

  • Học chưa quá 20% số bài giảng của khóa học.

 • Giá chênh lệch: Giá chênh lệch = Giá niêm yết của khóa học muốn chuyển đến tại thời điểm chuyển đổi trừ đi giá niêm yết tại thời điểm mua.

2.2. Các trường hợp cụ thể:

Trường hợp

Chuyển đổi từ

Chuyển đổi sang

Điều kiện khác

Ví dụ

1

Chuyên đề

Chuyên đề

Chuyển đổi cùng khóa học

 

Học chưa quá 05 video bài giảng

Chuyển từ “Chuyên đề 02 Hàm số” (90k) sang “Chuyên đề 01 Hình học không gian (190k)

Chênh lệch = 190k - 90k

2

Khóa học (đăng ký lẻ)

Khóa học

Chuyển đổi miễn phí giữa các khóa học bất kỳ trong vòng 48h

 

Trong vòng 12 ngày kể từ thời điểm đăng ký, chuyển đổi miễn phí trong cùng chương trình

 

Sau 12 ngày kể từ thời điểm đăng ký, chuyển đổi mất phí 100k

Nền tảng Toán → PEN-C Lý - phí chênh lệch: 800k - 800k

 

PEN-C Toán N2 → PEN-C Toán N3 - phí chênh lệch: 800k - 800k

3

Combo môn

Combo môn

Chỉ chuyển đổi giữa các combo môn trong vòng 12 ngày. Đối với combo PEN, chuyển đổi trước khai giảng PEN-I

 

Sau 12 ngày chuyển đổi theo trường hợp (5)

Combo PEN - Toán → Combo PEN - Lý - chênh lệch: 1800-1800k

4

Combo khối

Combo khối

Chỉ chuyển đổi giữa các Combo khối trong vòng 48h

 

Sau 48h, chuyển đổi theo trường hợp (5)

Khối A00&B00 → Khối A00&A01: Chênh lệch: 5200l - 5200k

5

Khóa học

Khóa học trong Combo môn, Combo khối

Trong cùng môn và cùng chương trình

PEN - C Toán N2 → PEN-C Toán N3: Chênh lệch = 800k - 800k

NÂNG CẤP

3.1. Nguyên tắc chung

 • Điều kiện nâng cấp:

  • Không giới hạn thời gian nâng cấp

  • Khóa học muốn nâng cấp đến phải chứa khóa học đã đăng ký

 • Giá chênh lệch:

Giá chênh lệch = Giá niêm yết của các khóa thành phần còn lại * x%

x% = Giá bán khóa đích / Tổng giá niêm yết các khóa thành phần của khóa đích

VD: Khi nâng cấp lên COMBO Khối, x = 3.600k/(1.800k+1.800k+1.800k+1.800) = 50%

Khi nâng cấp lên COMBO Môn. x = 1.350k/(800k + 500k + 500k) = 75%

Khi nâng cấp lên PEN C, x = 800k/ 800k = 100%

3.2. Các trường hợp cụ thể

Trường hợp

Nâng cấp từ

Nâng cấp sang

Điều kiện khác

Ví dụ

1

Chuyên đề

Khóa học 

Số tiền chênh lệch cần phải đóng = Giá niêm yết của khóa học muốn nâng cấp đến * x% - Tổng giá bán của chuyên đề * 70%

“Chuyên đề 01: Dao động cơ học - thầy Đỗ Ngọc Hà” - 350k nâng cấp lên PEN-C Vật lý - thầy Đỗ Ngọc Hà - 800k

Phí phải đóng = 800k * 100% - 350k * 70% = 555k

2

Chuyên đề

Combo môn

Chuyên đề 01: Dao động cơ học - thầy Đỗ Ngọc Hà” - 350k nâng cấp lên PEN-C Vật lý - thầy Đỗ Ngọc Hà - 1800k

Phí phải đóng = 1800k * 100% - 350k * 70% = 1.105k

3

Khóa học

Combo môn

Số tiền chênh lệch cần phải đóng = (Tổng giá niêm yết các khóa học thành phần còn lại) * 75%

PEN-C Toán → Combo môn Toán: Chênh lệch: (500k + 500k) * 75% = 750k

4

Chuyên đề

Combo khối

Số tiền chênh lệch phải đóng = (Tổng số tiền các khóa học thành phần) * 50% - Số tiền chuyên đề đã đăng ký * 75%

“Chuyên đề 01: Dao động cơ học - thầy Đỗ Ngọc Hà” - 350k nâng cấp lên Combo khối A00&A01. Phí chênh lệch phải đóng = (1800k + 1800k + 1800k + 1800k) * 50% - 350k * 75% = 3.355k

5

Combo môn

Combo khối

Số tiền chênh lệch cần phải đóng = (Tổng giá niêm yết các khóa học thành phần còn lại) * 50%

Combo PEN - Toán sang Combo khối A00&A01: Chênh lệch = (1800k + 1800k + 1800k) * 50% = 2.700k