Đăng ký tài khoản mới

Đăng ký tài khoản mới

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản mới:

Đăng ký tài khoản tại ĐÂY với 2 cách:

 

checker  Cách 1: Điền các thông tin cần thiết theo mẫu. Lưu ý là cần cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác để nhận được những hỗ trợ và cập nhật cần thiết từ HOCMAI.

 

checker  Cách 2: Bạn có thể đăng ký nhanh tài khoản bằng cách chọn đăng nhập bằng Gmail hoặc Yahoo hoặc Facebook. Sau đó, bạn nhập địa chỉ Email của mình, click vào xác nhận cho phép và cập nhật các thông tin theo yêu cầu.

 

Nội dung liên quan