Đăng ký tài khoản mới

Đăng ký tài khoản mới

Mỗi tài khoản học tập chỉ được truy cập vào HOCMAI trên 1 thiết bị (máy tính hoặc điện thoại) tại một thời điểm.

Mỗi tài khoản học tập có thông tin cá nhân và khóa học mà Bạn đã đăng ký được hệ thống thiết lập đánh giá năng lực và ghi nhận kết quả học tập. Do đó, để đảm bảo sự tiến bộ và chất lượng học tập của Bạn, trong quá trình sử dụng dịch vụ tại HOCMAI, Bạn cần có trách nhiệm với tài khoản học tập của mình trong mọi trường hợp:

  • Không tạo điều kiện và/hoặc cho phép bất kỳ người thứ ba ngoài Bạn sử dụng hoặc/và cùng sử dụng tài khoản học tập cho bất kỳ mục đích nào.

  • Không cung cấp, rao bán, chuyển nhượng, tiết lộ thông tin tài khoản, mật khẩu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác khi không có sự cho phép trước văn bản bằng giấy tờ HOCMAI, ngoại trừ đại diện của HOCMAI khi cần phối hợp.

Trong trường hợp phát hiện Tài khoản học tập có dấu hiệu được sử dụng bởi nhiều cá nhân, HOCMAI có quyền xử lý theo quy định của HOCMAI.

Để tránh tình trạng lừa đảo, lợi dụng lòng tin, Bạn không nhận thông tin tư vấn từ các cá nhân, tổ chức nào khác không phải đại diện chính thức từ HOCMAI, không rao bán tài khoản học tập đang sở hữu, không mua lại tài khoản của cá nhân khác trên các diễn đàn, mạng xã hội, hay bất kỳ hình thức trao đổi khác.

HOCMAI có quyền không công nhận quyền sở hữu đối với các tài khoản không do Chương trình chính thức mà HOCMAI cung cấp; đồng thời có quyền yêu cầu cá nhân, tổ chức chấm dứt việc rao bán, tư vấn sai quy định. Nếu cá nhân, tổ chức tiếp tục vi phạm, HOCMAI sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về vi phạm bản quyền.

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản mới:

Bước 1: Đăng ký tài khoản tại ĐÂY với 2 cách:

  • Cách 1: Điền các thông tin cần thiết theo mẫu. Lưu ý là cần cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác để nhận được những hỗ trợ và cập nhật cần thiết từ HOCMAI.

  • Cách 2: Bạn có thể đăng ký nhanh tài khoản bằng cách chọn đăng nhập bằng Gmail hoặc Yahoo hoặc Facebook. Sau đó, bạn nhập địa chỉ Email của mình, click vào xác nhận cho phép và cập nhật các thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Xác minh thông tin tài khoản.

Để đảm bảo việc bảo mật thông tin, Khách hàng được yêu cầu xác minh tài khoản qua mã xác thực, được hệ thống gửi về Số điện thoại di động của khách hàng ngay sau khi đăng ký tài khoản thành công.

Khách hàng không xác minh tài khoản sẽ không đăng ký được tài khoản học tập tại HOCMAI.

Thân mến!