Hướng dẫn cách chọn khóa học thành phần trong Combo Học tốt một môn

Hướng dẫn cách chọn khóa học thành phần trong Combo Học tốt một môn

Combo Học tốt là chương trình học bao gồm 02 khóa học thành phần: Cơ bản và Ôn luyện. Trong đó:

  • Cơ bản: là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị kiến thức cơ bản, bám sát chương trình sách giáo khoa phổ thông hiện hành.

  • Ôn luyện: là nhóm khóa học giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, nắm chắc phương pháp để ứng dụng giải thành thạo các dạng bài tập, bám sát chương trình phổ thông nhằm giúp học sinh đạt điểm số cao.

Sau khi đăng ký thành công Combo Học tốt tại HOCMAI, để lựa chọn được giáo viên phù hợp, Bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào mục Khóa học của tôi, chọn môn Bạn đã đăng ký. Click vào Chọn để chọn khóa học thành phần trong Combo.

Hình ảnh minh họa:

  • Bước 2: Sau khi đã chọn giáo viên của 01 khóa học Cơ bản và 01 khóa học Ôn luyện, Bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin và click vào Xác nhận để hoàn thành việc chọn khóa học thành phần.

Hình ảnh minh họa:

Lưu ý: 

  • Bạn chỉ được chọn duy nhất 01 lần. Vì vậy, vui lòng kiểm tra chính xác thông tin trước khi xác nhận.

  • Trong trường hợp Bạn chọn sai, HOCMAI sẽ hỗ trợ Bạn chuyển đổi khóa học duy nhất 01 lần theo chính sách chuyển đổi khóa học tại đây.