Tôi bị quên mật khẩu?

Tôi bị quên mật khẩu?

Trong quá trình tham gia học tập tại HOCMAI, vì nhiều lí do bạn đã quên mật khẩu (password) của tài khoản, bạn có thể thực hiện theo các bước sau để lấy lại:

checker  Bước 1: Lấy lại mật khẩu ở mục “Forgot Password” (“Quên mật khẩu”) tại: https://hocmai.vn/loginv2/signup.php

Bạn có thể lấy lại mật khẩu qua số điện thoại đã xác thực hoặc email đã đăng ký tài khoản.

 

checker  Bước 2: Có 02 cách lấy lại mật khẩu như sau:

 Cách 1: Sử dụng email đã dùng để đăng ký tài khoản HOCMAI. Bạn cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu.

 

Sau khi click vào ô “Lấy lại mật khẩu”, HOCMAI sẽ gửi cho bạn email yêu cầu xác nhận, bạn cần kiểm tra email và thực hiện việc xác nhận yêu cầu khôi phục mật khẩu của mình.  

 

 

Sau khi xác nhận, HOCMAI sẽ gửi bạn mật khẩu mới qua Email.

 

 Cách 2: Sử dụng số điện thoại đã dùng để đăng ký tài khoản HOCMAI. Bạn cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu. HOCMAI sẽ gửi mật khẩu mới vào số điện thoại của bạn.

 

 

 

Nếu bạn không thực hiện được quá trình lấy lại mật khẩu, hoặc không nhận được email của HOCMAI, bạn vui lòng liên hệ Hotline: