Hướng dẫn đăng nhập tài khoản

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản

Đăng nhập tài khoản tại ĐÂY với 2 cách:

1. Đăng nhập bằng tài khoản (tài khoản đã được tạo lập ở bước đăng ký):

  • Bước 1: Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu.

  • Bước 2: Chọn Đăng nhập.

2. Đăng nhập nhanh bằng Gmail, Yahoo Mail, Facebook hoặc ID Apple

(Đăng nhập bằng hình thức này Quý phụ huynh/học sinh không cần đăng ký):

  • Bước 1: Chọn Đăng nhập bằng Gmail, Yahoo, Facebook hoặc ID Apple.

  • Bước 2: Đăng nhập vào Gmail, Yahoo, Facebook hoặc ID Apple (nếu phụ huynh/học sinh chưa đăng nhập trước đó).

  • Bước 3: Đồng ý/Chấp nhận việc đăng nhập vào HOCMAI bằng Gmail, Yahoo, Facebook hoặc ID Apple.

  • Bước 4: Cập nhật thông tin cá nhân để HOCMAI có thể liên hệ, hỗ trợ tốt nhất.

Quý phụ huynh và học sinh cùng xem hướng dẫn đăng nhập chi tiết:

Hướng dẫn đăng nhập trên website HOCMAI:

Hướng dẫn đăng nhập trên ứng dụng HOCMAI:

Chúc Quý phụ huynh và các bạn học sinh đăng nhập tài khoản thành công!