Hướng dẫn đăng nhập tài khoản

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản

Video hướng dẫn đăng nhập tài khoản HOCMAI:

 

Đăng nhập tài khoản tại ĐÂY với 2 cách:

Đăng nhập bằng tài khoản (tài khoản đã được tạo lập ở bước đăng kí)

  1. Bước 1: Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu

  2. Bước 2: Bấm vào ô Đăng nhập

Đăng nhập bằng Gmail và Yahoo Mail, Facebook (đăng nhập bằng hình thức này bạn không cần đăng kí)

  1. Bước 1: Chọn ô Đăng nhập bằng Yahoo, Gmail hoặc Facebook

  2. Bước 2: Đăng nhập vào Yahoo, Gmail hoặc Facebook của bạn (nếu bạn chưa đăng nhập trước đó)

  3. Bước 3: Đồng ý/Chấp nhận việc đăng nhập vào Hocmai bằng Yahoo, Gmail hoặc Facebook

  4. Bước 4: Cập nhật thông tin cá nhân để HOCMAI có thể liên hệ, hỗ trợ bạn tốt nhất

Chúc Bạn thành công!