Hướng dẫn nạp tiền bằng chuyển khoản ngân hàng

Hướng dẫn nạp tiền bằng chuyển khoản ngân hàng

  • Thông tin tài khoản của HOCMAI các Bạn xem Tại Đây.

  • Các hình thức được coi là chuyển khoản ngân hàng:

  • Sau khi chuyển khoản thành công, Bạn cần xác nhận nạp tiền TẠI ĐÂY để hoàn tất. Hình ảnh mình họa

Lưu ý:

  • HOCMAI sẽ chỉ gửi xác nhận sau khi tiền nạp được chuyển đến tài khoản của HOCMAI và sẽ không chịu trách nhiệm khi có sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc sai thông tin chuyển khoản. Nếu xảy ra sai sót, Bạn vui lòng làm việc với ngân hàng bạn chuyển khoản để được xử lí.

  • Với mỗi xác nhận chuyển tiền, HOCMAI xử lý trong vòng 3 ngày kể từ ngày Bạn hoàn thành xác nhận chuyển tiền. Trong thời hạn 3 ngày, nếu HOCMAI không nhận được số tiền Bạn đã xác nhận, hệ thống sẽ hủy xác nhận đó và hủy số tiền Bạn đã xác nhận.

  • Số điện thoại Bạn sử dụng để xác nhận chuyển tiền, nếu bị hệ thống hủy xác nhận 3 lần liên tục, số điện thoại đó sẽ bị khóa xác nhận chuyển tiền trong những lần tiếp theo.