Hướng dẫn trao đổi bài

Hướng dẫn trao đổi bài

Đáp ứng phương châm “Không hiểu ở đâu, hỏi ngay ở đó”, Trao đổi bài giúp học sinh gửi thắc mắc về nội  dung video bài giảng và đáp án bài tập tự luyện ngay khi học bài giảng.

Trao đổi bài trên website hocmai.vn

Trao đổi bài trên App HOCMAI:

Học sinh đã đăng ký khóa học chỉ cần nhập liệu thắc mắc ở phần trao đổi bài để nhận được giải đáp trong vòng 30 phút từ khi đặt câu hỏi và trong các khung giờ vàng dưới đây. Ngoài các khung giờ này, các câu hỏi sẽ được trả lời vào khung giờ tiếp sau đó.