Hướng dẫn trao đổi bài

Hướng dẫn trao đổi bài

Đáp ứng phương châm “Không hiểu ở đâu, hỏi ngay ở đó”, Trao đổi bài giúp học sinh gửi thắc mắc về nội dung video bài giảng và đáp án bài tập tự luyện ngay khi học bài giảng.

Học sinh có thể hỏi Trao đổi bài trên website hocmai.vn hoặc trên App HOCMAI 

Nhằm đảm bảo chất lượng trả lời, Hocmai đưa ra quy định về đăng câu hỏi như sau: 

- Mỗi một lần đăng học sinh sẽ chỉ đăng một nội dung hỏi, không đăng bài tập dài có nhiều ý hoặc hình ảnh một đề cương có nhiều câu hỏi
- Mỗi một tài khoản được hỏi tối đa 40 câu trong 01 ngày.

Học sinh đã đăng ký khóa học chỉ cần nhập thắc mắc ở phần trao đổi bài để nhận được giải đáp trong vòng 30 phút từ khi đặt câu hỏi trong các khung giờ vàng dưới đây. Ngoài các khung giờ này, các câu hỏi sẽ được trả lời vào khung giờ tiếp sau đó.