Quy định sử dụng tiền trong tài khoản

Quy định sử dụng tiền trong tài khoản

1. Các định nghĩa chính:

Ngày mở khóa học: Ngày khóa học xuất hiện trên hệ thống, Bạn có thể truy cập và học các bài giảng, học liệu miễn phí, chưa được đăng ký khóa học.

Ngày bắt đầu đăng ký: Ngày đầu tiên Bạn được đăng ký khóa học.

Ngày mở bán: Ngày Bạn bắt đầu được học theo lộ trình xuất bản khóa học cũng là ngày Bạn bắt đầu được nâng cấp, chuyển đổi khóa học.

Ngày kết thúc đăng ký: Ngày cuối cùng Bạn đăng ký trọn gói khóa học. Không gia hạn hay bảo lưu khóa học.

Ngày bế giảng: Ngày cuối cùng Bạn được học khóa học. Đối với khóa học ngắn hạn, thời gian học được quy định ở từng khóa học.

2. Sử dụng tài khoản chính

Tiền trong tài khoản chính được sử dụng để đăng ký các sản phẩm tại HOCMAI vô thời hạn.

Không chuyển tiền giữa các tài khoản học tập tại HOCMAI.

3. Sử dụng tài khoản khuyến mãi

Sử dụng tiền khuyến mãi không quá 50% học phí của khóa học, chuyên đề sẽ đăng ký. Thời gian sử dụng khuyến mãi được công bố trong từng chương trình cụ thể.

Chỉ áp dụng một chương trình khuyến mại trong 1 thời điểm.

Thân mến!