Quy định xử lý tranh chấp tài khoản/ vi phạm quy định bảo mật tài khoản

Quy định xử lý tranh chấp tài khoản/ vi phạm quy định bảo mật tài khoản

Trường hợp tranh chấp tài khoản/ nghi ngờ vi phạm quy định bảo mật tài khoản, HOCMAI có toàn quyền kiểm tra và xử lý theo quy định:

1. Trường hợp tranh chấp tài khoản:

 • Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 30 ngày.

 • Bước 2: Trong vòng 30 ngày, xác minh chủ tài khoản dựa vào chứng cứ sau: Thông tin cá nhân, số điện thoại đã xác thực khi đăng ký tài khoản, giấy tờ chứng minh việc nạp tiền và đăng ký khóa học thành công. Sau khi được xác minh, Bạn có thể tiếp tục học tập. Trường hợp tài khoản đã được HOCMAI hỗ trợ lấy lại sau lần tranh chấp đầu tiên, chủ tài khoản cần xác thực số điện thoại và email để tránh tình trạng mất tài khoản. Nếu tiếp tục xảy ra tranh chấp lần thứ 2, HOCMAI sẽ không hỗ trợ lấy lại tài khoản.

 • Bước 3: Sau 30 ngày, nếu không xác minh được Bạn là chủ tài khoản, HOCMAI sẽ mở lại tài khoản. Tuy nhiên, HOCMAI sẽ không hỗ trợ lấy lại tài khoản.

2. Trường hợp vi phạm quy định bảo mật tài khoản:

 • Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 10 ngày.

 • Bước 2: Trong vòng 10 ngày, HOCMAI sẽ tiến hành thu thập các bằng chứng về việc vi phạm quy định bảo mật tài khoản và thông tin đến chủ tài khoản.

  • Trường hợp không phát hiện vi phạm, HOCMAI sẽ tiến hành mở lại tài khoản.

  • Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 1, HOCMAI sẽ khóa tài khoản cảnh cáo trong vòng 30 ngày.

  • Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 2, HOCMAI sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.

Thân mến!