Sự cố không xem được video bài giảng trên máy tính hệ điều hành WinXP

Sự cố không xem được video bài giảng trên máy tính hệ điều hành WinXP

HOCMAI hướng dẫn Bạn cách khắc phục sự cố như sau:

Máy tính: Hệ điều hành WinXP

Mô tả lỗi: Màn hình đen (Lỗi không do hệ thống HM)

Nguyên nhân: Google Chrome không hỗ trợ cập nhật phiên bản mới trên máy tính cài hệ điều hành Win XP nữa. Bạn không xem được video có thể do phiên bản Google Chrome mà bạn đang sử dụng đã cũ.

Cách khắc phục: Sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Cách cập nhật: Cài đặt phiên bản Google Chorme độc lập cho máy tính hệ điều hành Win XP

Bước 1: Truy cập: https://www.google.com/intl/vi_vn/chrome/browser/desktop/index.html

Bước 2: Tải về.

Bước 3: Mở bản vừa tải về lên.

Bước 4: Truy cập lại HOCMAI, xem video bài giảng.

Sau một thời gian, phiên bản Google Chrome trên máy tính của bạn sẽ thành phiên bản cũ. Bạn thao tác lại các bước trên để cập nhật phiên bản mới.

Chúc các bạn thành công.