Cam kết của Giải pháp Luyện thi Đại học (năm học 2023-2024)

Cam kết của Giải pháp Luyện thi Đại học (năm học 2023-2024)

Nhằm đảm bảo hiệu quả học tập của các bạn học sinh, trong năm học 2023-2024, HOCMAI tiến hành cam kết kết quả học tập đối với học sinh tham gia các Giải pháp Luyện thi Đại học, cụ thể:

HOÀN TRẢ HỌC PHÍ nếu học sinh tham gia Giải pháp Luyện thi Đại học KHÔNG đỗ ít nhất một trong số các trường top 10 có điểm chuẩn cao nhất của từng hình thức xét tuyển 2023.

Văn bản cam kết chi tiết cho Giải pháp Luyện thi Đại học 2023-2024.

I. PHẠM VI CAM KẾT

 • Năm học: 2023-2024

 • Các gói giải pháp:

 • Giải pháp PEN 4 môn (iLearn)

 • Giải pháp PAT HSA (iLearn)

 • Giải pháp PAT HSA (iLIVE+)

 • Giải pháp PAT VNU HCM (iLearn)

 • Giải pháp PAT VNU HCM (iLIVE+)

II. NỘI DUNG CAM KẾT

HOÀN TRẢ HỌC PHÍ nếu học sinh tham gia Giải pháp Luyện thi Đại học KHÔNG đỗ ít nhất một trong số các trường top 10 có điểm chuẩn cao nhất của từng hình thức xét tuyển 2023.

III. ĐIỀU KIỆN

 1. Với giải pháp PEN 4 môn (iLearn), điều kiện cam kết là đồng thời:

 • Đăng ký học trước ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tối thiểu 120 ngày.

 • Hoàn thành trước ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tối thiểu 30 ngày, đồng thời:

 • Tối thiểu 80% tổng thời lượng bài giảng video trong khóa học.

 • Tối thiểu 80% tổng số lượng bài luyện trong khóa học.

 • Tối thiểu 80% tổng số lượng bài kiểm tra định kì trong khóa học.

 1. Với Giải pháp PAT HSA (iLearn) và Giải pháp PAT VNU HCM (iLearn), điều kiện cam kết là đồng thời:

 • Đăng ký học trước kỳ thi tối thiểu 120 ngày.

 • Đợt thi mà người học đăng ký diễn ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc kế hoạch học tập của giải pháp.

 • Hoàn thành đúng hạn tối thiểu 80% nhiệm vụ trong kế hoạch học tập mỗi tháng.

 • Hoàn thành trước kì thi tối thiểu 80% tổng thời lượng bài giảng video trong giải pháp & tối thiểu 80% tổng số lượng bài luyện, bài kiểm tra định kì trong khóa video của giải pháp.

 1. Với Giải pháp PAT HSA (iLIVE+) và Giải pháp PAT VNU HCM (iLIVE+):

a. Với người học tham gia từ tháng thứ 3 của giải pháp trở đi, điều kiện cam kết là đồng thời:

 • Đăng ký học trước kỳ thi tối thiểu 120 ngày.

 • Đợt thi mà người học đăng ký diễn ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc kế hoạch học tập của giải pháp.

 • Hoàn thành đúng hạn tối thiểu 80% nhiệm vụ trong kế hoạch học tập mỗi tháng.

 • Hoàn thành tối thiểu 80% tất cả nhiệm vụ trong kế hoạch của toàn bộ giải pháp, trước kì thi tối thiểu 30 ngày.

 • Đạt mức chuyên cần lớp LIVE tối thiểu 80% (tính theo thời lượng học thực tế) - tức tham gia tối thiểu 80% các buổi học, "tham gia" hiểu là có mặt tối thiểu 70% thời lượng lớp thực tế.

b. Với người học tham gia trước khi bắt đầu tháng thứ 3 của giải pháp, điều kiện cam kết là đồng thời:

 • Đăng ký học trước kỳ thi tối thiểu 120 ngày.

 • Hoàn thành đúng hạn tối thiểu 60% nhiệm vụ trong kế hoạch học tập mỗi tháng.

 • Hoàn thành tối thiểu 60% tất cả nhiệm vụ trong kế hoạch của toàn bộ giải pháp, trước kì thi tối thiểu 30 ngày.

 • Đạt mức chuyên cần lớp LIVE tối thiểu 80% (tính theo thời lượng học thực tế) - tức tham gia tối thiểu 80% các buổi học, "tham gia" hiểu là có mặt tối thiểu 70% thời lượng lớp thực tế.

Lưu ý:

 • Tổng thời lượng bài giảng video trong khóa học: được tính bằng tổng thời lượng (phút) của tất cả video bài giảng trong khóa học.

 • Thời lượng học vẫn được ghi nhận khi người học tăng giảm tốc độ bài giảng, để phù hợp với khả năng tiếp thu; nhưng không được ghi nhận khi người học bỏ qua một đoạn bài giảng để chuyển luôn tới thời điểm khác trong bài.

 • Một bài tự luyện hoặc bài kiểm tra định kỳ được ghi nhận là hoàn thành khi điểm số đạt từ 8 điểm trên thang điểm 10.

 • Trong mọi trường hợp, HOCMAI luôn có quyền kiểm tra điều kiện hoàn thành và là bên có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về việc đánh giá điều kiện hoàn thành học tập.

 • Tài liệu này là một phần không thể tách rời của Các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Tiêu Chuẩn của HOCMAI và Galaxy Education. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các văn bản, các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Tiêu Chuẩn sẽ được ưu tiên áp dụng.

IV. THỦ TỤC HOÀN HỌC PHÍ

 1. Hồ sơ tiếp nhận:

Để tiến hành xác minh điều kiện cam kết, học sinh cần cung cấp dạng hình ảnh/bản chụp các thông tin dưới đây qua email hotro@hocmai.vn:

 • Giấy báo dự thi theo đúng mẫu của ban tổ chức.

 • Thông tin cá nhân bao gồm: CMND/ Căn cước công dân, ảnh chân dung học viên.

 • Thông tin liên hệ cơ bản bao gồm: Số điện thoại và Email của học viên, Số điện thoại của 1 người thân trong gia đình

 • Thông tin truy cập tài khoản công bố điểm, ảnh chụp trang công bố điểm, và giấy báo điểm bản đầy đủ.

 1. Các bước thực hiện cam kết:

Sau khi nhận thông tin của học viên, Hocmai.vn sẽ tiến hành liên hệ và đồng kiểm tra toàn bộ thông tin học viên cung cấp và tình hình tham gia học tập thực tế đưa ra kết quả cuối cùng. Hocmai.vn sẽ thông báo qua email kết quả sau 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin học viên cung cấp cụ thể như sau:

 • Trường hợp sai thông tin: Nếu học viên không thực hiện đúng như quy định hoặc Hocmai.vn phát hiện có hành vi gian lận kết quả, học viên sẽ không được áp dụng chính sách cam kết đầu ra và hoàn tiền theo mục 1 của văn bản này.

 • Trường hợp thiếu thông tin: Sau khi nhận thông báo từ Hocmai.vn, học viên có thể cung cấp bổ sung các giấy tờ còn thiếu trong vòng 3 ngày làm việc để tiếp tục quy trình.

 • Trường hợp học viên nộp đủ và đúng thông tin: Hocmai.vn sẽ gửi thông báo về việc tiến hành thực hiện cam kết, học viên có thể lựa chọn các hình thức bồi hoàn như quy định tại 1.1-mục 1. Sau khi học viên xác nhận hình thức bồi hoàn, Hocmai.vn sẽ thực hiện cam kết trong vòng 7 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được thông báo hình thức bồi hoàn từ học viên.

--------------------

Danh sách tham khảo top 10 trường có điểm chuẩn cao nhất ở từng hình thức xét tuyển trong năm 2022:

XÉT TUYỂN BẰNG KỲ THI ĐGNL HSA 2022  
Trường ĐH Điểm chuẩn
Đại học Ngoại thương (phía Bắc) 100
Học viện Ngân hàng Hà Nội 100
Học viện Tài chính 100
Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia HN 95
Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia HN 80 - 110
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia HN 80 - 100
Đại học Kinh Tế - ĐH Quốc gia HN 90 - 110
Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia HN 95 - 120
Đại học Phenikaa 95 - 105
Đại học Thăng Long Hà Nội 85 - 100

 

XÉT TUYỂN BẰNG KỲ THI ĐGNL VNUHCM 2022  
Trường ĐH Điểm chuẩn
Đại học Ngoại thương (phía Bắc) 850
Đại học Ngoại thương (phía Nam) TP HCM 850
Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM 610 - 1001
Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM 657 - 950
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng 606 - 951
Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM 702 - 928
Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM 650 - 900
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM 610 - 900
Đại học Kinh tế TP.HCM 550 - 900
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng 800 - 900
Đại học Ngân hàng TP HCM 834 - 895

 

XÉT TUYỂN BẰNG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2022  
Đại học Bách khoa Hà Nội 23.03 - 28.29
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội 22 - 29,15
Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 20.75 - 28.55
Đại học Kiến trúc Hà Nội 21 - 29
Đại học Kinh tế quốc dân 26,1 - 28,6
34,6 - 38,15
Đại học Ngoại thương (phía Bắc) 27-28,4 (thang 30)
34-36,6 (thang 40)
Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội Hà Nội 24,25 - 27,3
Học viện Ngân hàng Hà Nội 24 - 28,05
Học viện Ngoại giao Hà Nội 25,15-29,25 (thang 30)
35,07 (thang 40)
Đại học Ngoại thương (phía Nam) TP HCM 27,75 - 28,25