Hướng dẫn Trao đổi bài khối THPT

Hướng dẫn Trao đổi bài khối THPT

Thời gian hỗ trợ TĐB THPT

Đáp ứng phương châm: Không hiểu ở đâu, hỏi ngay ở đó”, Trao đổi bài giúp học sinh gửi thắc mắc về nội  dung video bài giảng và đáp án bài tập tự luyện ngay khi học bài giảng.

Nếu đã mua khóa học, học sinh chỉ cần nhập liệu thắc mắc ở phần trao đổi bài để nhận được giải đáp trong vòng 30 phút từ khi đặt câu hỏi và trong các khung giờ vàng dưới đây. Ngoài các khung giờ này, các câu hỏi sẽ được trả lời vào khung giờ tiếp sau đó.

  • Ngoài ra, học sinh có thể đặt câu hỏi trên Diễn đàn HOCMAI theo hướng dẫn tại ĐÂY để được hỗ trợ giải đáp từ các thành viên trên Diễn đàn

Chúc các Bạn học tốt!