Qui định về chuyển đổi, hoàn trả của giải pháp HOCMAI Luyện thi Đại học

Qui định về chuyển đổi, hoàn trả của giải pháp HOCMAI Luyện thi Đại học

1. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng cho các khóa học thuộc giải pháp Luyện thi Đại học.

2. Một số định nghĩa:
- Chuyển đổi: là chuyển từ khoá học này sang khoá học khác, hoặc combo này sang combo khác tương đương (cùng hình thức học, cùng lớp). 
- Bảo lưu: là trường hợp bạn tạm dừng việc học trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định. 
- Chuyển giao: là trường hợp chuyển quyền sở hữu khoá học bạn này sang người khác. 
- Hoàn tiền: là trường hợp bạn được hoàn trả lại học phí theo quy định. 
- Huỷ khoá học: bạn không được huỷ khoá học đã đăng ký thành công trong mọi trường hợp. Bạn có thể lựa chọn các hình thức chuyển đổi/bảo lưu/chuyển giao theo quy định. 
- Khoá học/combo gốc: là khoá học/combo đã đăng ký thành công và đang muốn chuyển đổi sang khoá học/combo khác. 
Lưu ý: Những khoá học/combo được tặng không được chuyển đổi.
- Khoá học/combo đích: là khoá học/combo đang được mở đăng ký, và có thể chuyển đổi từ khoá học/combo gốc sang. 
- Tỉ lệ xem video bài giảng: được tính bằng tỉ lệ video bài giảng khách hàng đã click vào xem trên tổng số video của khóa học. 
- Học phí chênh lệch: Học phí chênh lệch = Học phí niêm yết khoá học/combo đích – Học phí niêm yết khóa học/combo gốc.

Lưu ý: 
+    Học phí niêm yết được tính tại thời điểm thực hiện chuyển đổi. 
+    Nếu học phí niêm yết khoá học/combo đích nhỏ hơn khoá học/combo gốc thì học phí chênh lệch được quy định bằng 0. 
-    Thời điểm đăng kí khóa học/Ngày bắt đầu học: là thời điểm bạn bắt đầu học được ở một khoá học cụ thể. 
-    Thời hạn kết thúc khoá học: là thời điểm kết thúc thời gian học của bạn.
-    Thời hạn chuyển đổi: là thời hạn khách hàng được phép chuyển đổi khoá học/combo đã đăng ký. 

3. Qui định cụ thể:

3.1. Đối với khóa học iLearn

a. Chuyển đổi:
- Học viên được chuyển đổi 1 lần duy nhất cho khóa học đã đăng ký thành công. Thời hạn chuyển đổi là khi khoá học còn tối thiểu 2/3 thời gian học tập và tỉ lệ xem video bài giảng không quá 20%.
- Phí chuyển đổi được quy định như sau: 
+ Trong vòng 7 ngày (kể từ khi đăng ký khoá học/combo gốc) chỉ tính học phí chênh lệch khi chuyển đổi sang các khoá học/combo khác cùng hình thức học. 
+  Từ 7 đến 12 ngày (kể từ khi đăng kí khoá học/combo gốc) chỉ tính học phí chênh lệch khi chuyển đổi sang các khoá học/combo khác cùng hình thức học, cùng khối lớp. 
+ Từ sau 12 ngày (kể từ khi đăng ký khoá học/combo gốc) đến thời hạn chuyển đổi sang các khoá học/combo khác cùng hình thức học, cùng khối lớp, phí chuyển đổi bằng học phí chênh lệch cộng 100.000đ.
b. Bảo lưu: Không áp dụng. 
c. Chuyển giao: Không áp dụng. 
d. Nghỉ học có phép: Không áp dụng.
e. Nghỉ học không phép: Không áp dụng.
f. Sắp xếp lịch học bù: Không áp dụng.

3.2. Đối với khóa học iLIVE và iLIVE+

a. Chuyển đổi:
- Học viên được chuyển đổi 1 lần duy nhất cho khoá học đã đăng ký thành công (tối thiểu là 3 tháng) và có cùng hình thức học. Thời hạn chuyển đổi là khi khoá học còn tối thiểu 1/2 thời gian học tập. 
- Học viên được bảo toàn thời gian học còn lại khi chuyển đổi. 
- Phí chuyển đổi: Chỉ tính phí chênh lệch trong 12 ngày kể từ ngày đăng ký; sau 12 ngày thì phí chuyển đổi bằng học phí chênh lệch cộng 100.000đ. 
b. Bảo lưu: Không áp dụng
c. Chuyển giao: Không áp dụng
d. Nghỉ học có phép: 
- Không áp dụng
- Học viên nghỉ học chủ động xem lại video ghi hình buổi học trên Classin và hoàn thành các nhiệm vụ học tập (nếu có)
e. Nghỉ học không phép: Không áp dụng 
f. Đổi giáo viên: Không áp dụng
 

3.3. Với tất cả các hình thức học của giải pháp LUYỆN THI ĐẠI HỌC:
Học viên được hoàn học phí trong các trường hợp sau: 
- Trường hợp 1: Bạn được hoàn trả 80% học phí trong tài khoản nếu:
+ Bạn đăng ký học nhưng vẫn còn thừa tiền trong tài khoản. 
+ Bạn phải yêu cầu hoàn tiền trong vòng 20 ngày kể từ ngày nạp học phí thành công vào tài khoản của chúng tôi. 
+ Số tiền còn lại (20%) được tính là chi phí cho các kênh thanh toán trung gian. 
- Trường hợp 2: Bạn được hoàn 100% học phí theo chính sách về cam kết đầu ra.
Các trường hợp khác, HOCMAI không chấp nhận việc hoàn trả học phí.   

Để yêu cầu hoàn lại tiền, Bạn vui lòng cung cấp các thông tin:

  • CMT 2 mặt của chủ tài khoản nhận tiền.

  • Hình ảnh biên lai chuyển tiền của Bạn tới HOCMAI.

  • Đơn đề nghị hoàn tiền theo mẫu của HOCMAI tại đây.

  • Thông tin truy cập tài khoản công bố điểm, ảnh chụp trang công bố điểm, và giấy báo điểm bản đầy đủ (trường hợp hoàn học phí vì không đạt theo cam kết).

Lưu ý: Thông tin CMT của chủ tài khoản nhận tiền và người làm đơn đề nghị hoàn tiền cần trùng khớp với nhau.

Sau khi có đầy đủ thông tin, Bạn vui lòng gửi hồ sơ đến e-mail của HOCMAIhotro@hocmai.vn hoặc Zalo HOCMAI CSKH. Xin lưu ý rằng, nếu HOCMAI phát hiện Bạn đang lợi dụng chính sách hoàn trả của chúng tôi, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc khóa  tài khoản của Bạn; từ chối hoặc hạn chế bất kỳ hay tất cả các quyền sử dụng trong hiện tại và  tương lai của Bạn tại HOCMAI, mà không cần bất kỳ trách nhiệm pháp lý.