Qui định về chuyển đổi, hoàn trả của giải pháp HOCMAI Topclass

Qui định về chuyển đổi, hoàn trả của giải pháp HOCMAI Topclass

1. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng cho các khóa học thuộc giải pháp TopClass.

2. Một số định nghĩa:

- Chuyển đổi: là chuyển từ khóa học này sang khóa học khác, hoặc combo này sang combo khác tương đương (cùng hình thức học, cùng lớp).

- Bảo lưu: là trường hợp học viên tạm dừng việc học trong một khoảng thời gian nhất định theo qui định.

*Lưu ý: Bảo lưu chỉ áp dụng với học viên đăng kí khóa iLIVE, iLIVE+, iTutor 1:1.

- Chuyển nhượng: là trường hợp chuyển quyền sở hữu khóa học từ học viên này sang học viên khác.

*Lưu ý: Chuyển nhượng chỉ áp dụng với học viên đăng kí khóa iLIVE, iLIVE+, iTutor 1:1.

- Hoàn tiền: là trường hợp học viên được hoàn trả lại học phí theo qui định

- Hủy khóa học: học viên không được hủy khóa học đã đăng kí thành công trong mọi trường hợp. Học viên có thể lựa chọn các hình thức chuyển đổi/bảo lưu/chuyển nhượng theo qui định.

- Khóa học/combo gốc: là khóa học/combo đã đăng kí thành công và đang muốn chuyển đổi sang khóa học/combo khác.

*Lưu ý: Những khóa học/combo được tặng không được chuyển đổi.

- Khóa học/combo đích: là khóa học/combo đang được mở đăng kí, và có thể chuyển đổi từ khóa học/combo gốc sang.

- Tỉ lệ xem video bài giảng: được tính bằng tỉ lệ video bài giảng khách hàng đã click vào xem trên tổng số video của khóa học.

- Học phí chênh lệch: Học phí chênh lệch = Học phí niêm yết khóa học/combo đích - Học phí niêm yết khóa học/combo gốc.

***Lưu ý: 

+ Học phí niêm yết được tính tại thời điểm thực hiện chuyển đổi.

+ Nếu học phí niêm yết khóa học/combo đích nhỏ hơn khóa học/combo gốc thì học phí chênh lệch được qui định bằng 0.

- Thời điểm đăng kí khóa học/Ngày bắt đầu học: là thời điểm học viên bắt đầu học được ở một khóa học cụ thể.

- Thời hạn kết thúc khóa học: là thời điểm kết thúc thời gian học của học viên 

- Thời hạn chuyển đổi: là thời hạn khách hàng được phép chuyển đổi khóa học/combo đã đăng kí.

3. Qui định cụ thể:

3.1. Đối với khóa học iLearn

a. Chuyển đổi:

- Học viên được chuyển đổi 1 lần duy nhất cho khóa học đã đăng kí thành công. Thời hạn chuyển đổi là khi khóa học còn tối thiểu 2/3 thời gian học tập và tỉ lệ xem video bài giảng không quá 20%.

- Phí chuyển đổi được qui định như sau:

     + Trong vòng 7 ngày (kể từ khi đăng kí khóa học/combo gốc) chỉ tính học phí chênh lệch khi chuyển đổi sang các khóa học/combo khác cùng hình thức học.

     + Từ 7 đến 12 ngày (kể từ khi đăng kí khóa học/combo gốc) chỉ tính học phí chênh lệch khi chuyển đổi sang các khóa học/combo khác cùng hình thức học, cùng khối lớp.

     + Từ sau 12 ngày (kể từ khi đăng kí khóa học/combo gốc) đến thời hạn chuyển đổi sang các khóa học/combo khác cùng hình thức hoc, cùng khối lớp, phí chuyển đổi bằng học phí chênh lệch + 100.000đ.

b. Bảo lưu: Không áp dụng.

c. Chuyển nhượng: Không áp dụng.

d. Nghỉ học có phép: Không áp dụng.

e. Nghỉ học không phép: Không áp dụng.

f. Sắp xếp lịch học bù: Không áp dụng.

3.2. Đối với khóa học iLIVE và iLIVE+

a. Chuyển đổi:

- Học viên được chuyển đổi 1 lần duy nhất cho khóa học đã đăng kí thành công (tối thiểu là 3 tháng). Thời hạn chuyển đổi là khi khóa học còn tối thiểu 1/2 thời gian học tập.

- Học viên được bảo toàn thời gian học còn lại  khi chuyển đổi.

- Trong trường hợp, học viên không lựa chọn được khóa học chuyển đổi phù hợp, học viên có thể chọn phương án bảo lưu nhưng không được hoàn học phí cho thời gian học tập còn lại.

- Phí chuyển đổi: miễn phí trong 12 ngày kể từ ngày đăng ký; sau 12 ngày thì phí chuyển đổi là 100.000đ.

b. Bảo lưu:

- Trước khi khai giảng/kích hoạt khoá học, Học viên được bảo lưu tối đa khoá học 01 tháng.
- Sau khi khai giảng, Học viên được bảo lưu 02 lần/năm học, mỗi lần tối đa là 1.5 tháng
- Điều kiện bảo lưu: khóa học còn tối thiểu 1/2 thời gian học tập.
*** Lưu ý: 
- Số lần bảo lưu không được cộng dồn qua các năm học, Học viên không được bảo lưu 2 lần liên tiếp (Trừ thời gian hè, từ tháng 06 đến hết tháng 08 hàng năm)
- Học viên muốn bảo lưu, phải thông báo trước ít nhất 02 ngày làm việc tới HOCMAI thông qua thầy/cô Cố vấn học tập cá nhân hoặc số điện thoại hotline: 0962 314 798 hoặc email: hotro@hocmai.vn.
- Hết thời gian bảo lưu, HOCMAI sẽ có thông báo tới học viên về việc quay lại học. Học viên không quay lại học được thì HOCMAI sẽ tính là nghỉ học không phép những buổi đó và vẫn có thể tham gia các buổi học còn lại của khóa học.
- Nếu chưa hết thời gian bảo lưu và học viên có thể quay lại học thì HOCMAI sẽ sắp xếp lớp có thời gian phù hợp với học viên.
- HOCMAI không đảm bảo sắp xếp cho học viên được học lại với giáo viên cũ và lịch học cũ sau thời gian bảo lưu. Lịch học mới sau bảo lưu sẽ được sắp xếp sao cho khớp lịch giữa HOCMAI và học viên.

c. Chuyển nhượng:

- Học viên được chuyển nhượng các khoá học có thời gian từ 3 tháng trở lên nếu thời gian còn lại của khóa học lớn hơn hoặc bằng 50% thời gian của khóa học đã đăng kí.

- Học viên được quyền chuyển nhượng khóa học và các quyền lợi đi kèm trong khóa học cho bên thứ 3 trong trường hợp học viên có lý do chính đáng.

- Học viên chủ động tìm người để nhận học phí đồng thời thống nhất về việc thanh toán học phí giữa học viên và người nhận học phí.

- Bên nhận chuyển giao được học tiếp phần thời gian còn lại mà bên chuyển giao chưa sử dụng. HOCMAI không hoàn học phí thừa nếu khóa học bên nhận chuyển giao đăng ký có học phí thấp hơn khóa học của bên chuyển giao.

d. Nghỉ học có phép:

- Không áp dụng.

- Học sinh nghỉ học chủ động xem lại video ghi hình lại buổi học trên classin. Quản lý học tập cá nhân sẽ hỗ trợ gửi tài liệu, nhiệm vụ học tập tới học viên sau buổi học.

e. Nghỉ học không phép: Không áp dụng.

f. Sắp xếp lịch học bù: Không áp dụng.

g. Đổi giáo viên:

Học viên được đổi giáo viên 1 lần/khóa học đã đăng kí với điều kiện lựa chọn 1 trong những lớp học đang diễn ra.

3.3. Đối với khóa học iTutor

a. Chuyển đổi:

- Học viên được chuyển đổi 1 lần duy nhất cho khóa học đã đăng kí thành công (tối thiểu là 3 tháng). Thời hạn chuyển đổi là khi khóa học còn tối thiểu 1/2 thời gian học tập.

- Học viên được bảo toàn thời gian học còn lại  khi chuyển đổi.

- Trong trường hợp, học viên không lựa chọn được khóa học chuyển đổi phù hợp, học viên có thể chọn phương án bảo lưu nhưng không được hoàn học phí cho thời gian học tập còn lại.

- Phí chuyển đổi: miễn phí trong 12 ngày kể từ ngày đăng ký; sau 12 ngày thì phí chuyển đổi là 100.000đ.

b. Bảo lưu:

- Trước khi khai giảng/kích hoạt khoá học, Học viên được bảo lưu tối đa khoá học 01 tháng.
- Sau khi khai giảng, Học viên được bảo lưu 02 lần/năm học, mỗi lần tối đa là 1.5 tháng
- Điều kiện bảo lưu: khóa học còn tối thiểu 1/2 thời gian học tập.
*** Lưu ý: 
- Số lần bảo lưu không được cộng dồn qua các năm học, Học viên không được bảo lưu 2 lần liên tiếp (Trừ thời gian hè, từ tháng 06 đến hết tháng 08 hàng năm)
- Học viên muốn bảo lưu, phải thông báo trước ít nhất 02 ngày làm việc tới HOCMAI thông qua thầy/cô Cố vấn học tập cá nhân hoặc số điện thoại hotline: 0962 314 798 hoặc email: hotro@hocmai.vn.
- Hết thời gian bảo lưu, HOCMAI sẽ có thông báo tới học viên về việc quay lại học. Học viên không quay lại học được thì HOCMAI sẽ tính là nghỉ học không phép những buổi đó và vẫn có thể tham gia các buổi học còn lại của khóa học.
- Nếu chưa hết thời gian bảo lưu và học viên có thể quay lại học thì HOCMAI sẽ sắp xếp lớp có thời gian phù hợp với học viên.
- HOCMAI không đảm bảo sắp xếp cho học viên được học lại với giáo viên cũ và lịch học cũ sau thời gian bảo lưu. Lịch học mới sau bảo lưu sẽ được sắp xếp sao cho khớp lịch giữa HOCMAI và học viên.

c. Chuyển nhượng:

- Học viên được chuyển nhượng các khoá học có thời gian từ 3 tháng trở lên nếu thời gian còn lại của khóa học lớn hơn hoặc bằng 50% thời gian của khóa học đã đăng kí.

- Học viên được quyền chuyển nhượng khóa học và các quyền lợi đi kèm trong khóa học cho bên thứ 3 trong trường hợp học viên có lý do chính đáng.

- Học viên chủ động tìm người để nhận học phí đồng thời thống nhất về việc thanh toán học phí giữa học viên và người nhận học phí.

- Bên nhận chuyển giao được học tiếp phần thời gian còn lại mà bên chuyển giao chưa sử dụng. HOCMAI không hoàn học phí thừa nếu khóa học bên nhận chuyển giao đăng ký có học phí thấp hơn khóa học của bên chuyển giao.

d. Nghỉ học có phép:

Học viên được tính là nghỉ học có phép nếu báo nghỉ đúng thời gian quy định:
- Đối với các ca học buổi tối (Từ 18h-21h45): Học viên báo nghỉ trước 12h00 của ngày diễn ra ca học.
- Đối với các ca học còn lại: Học viên báo nghỉ trước 17h của ngày hôm trước ngày diễn ra ca học.

*** Lưu ý:
- Học viên được xin nghỉ tối đa 10% số buổi của khoá học được sắp xếp lịch học bù, nếu báo sau thời gian quy định ở trên sẽ bị tính là nghỉ không phép và không được sắp xếp học bù.
- Mỗi học viên được tính nghỉ học có phép tối đa 10% số buổi học đăng kí (làm tròn lên), nếu nghỉ qúa số buổi qui định sẽ bị tính là nghỉ không phép.

e. Nghỉ học không phép:

Học viên được tính là nghỉ học không phép nếu
1. Báo nghỉ quá thời gian quy định:
- Đối với các ca học buổi tối (Từ 18h-21h45): Học viên báo nghỉ sau 12h00 của ngày diễn ra ca học.
- Đối với các ca học còn lại: Học viên báo nghỉ sau 17h của ngày hôm trước ngày diễn ra ca học.
2. Không báo nghỉ + Vào muộn so với thời gian quy định
- Học viên không báo nghỉ và vào muộn buổi học so với thời gian bắt đầu ca học 15 phút
3. Vượt số ngày nghỉ theo quy định
- Học viên có số ngày nghỉ đã vượt quá 10% số buổi học đăng kí (làm tròn lên), các ngày nghỉ có phép sau đó sẽ được tính là nghỉ không phép.

f. Đổi giáo viên:

- Học viên được đổi giáo viên 1 lần/khóa học đã đăng kí nếu có lịch học phù hợp với học viên.

3.4. Với tất cả các hình thức học của Topclass:

Học viên được hoàn tiền trong các trường hợp sau:
- Trường hợp 1: Học viên được hoàn trả 80% học phí trong tài khoản nếu
    + Học viên đăng kí học nhưng vẫn còn thừa tiền trong tài khoản.
    + Học viên phải yêu cầu hoàn tiền trong vòng 20 ngày kể từ ngày nạp học phí thành công vào tài khoản của HOCMAI.
    + Số tiền còn lại (20%) được tính là chi phí cho các kênh thanh toán trung gian.

- Trường hợp 2: Học viên được hoàn 100% học phí theo chính sách về cam kết đầu ra.
Các trường hợp khác, HOCMAI không chấp nhận việc hoàn trả học phí.   

Để yêu cầu hoàn lại tiền, Bạn vui lòng cung cấp các thông tin:

  • CMT 2 mặt của chủ tài khoản nhận tiền.

  • Hình ảnh biên lai chuyển tiền của Bạn tới HOCMAI.

  • Đơn đề nghị hoàn tiền theo mẫu của HOCMAI tại đây.

Lưu ý: Thông tin CMT của chủ tài khoản nhận tiền và người làm đơn đề nghị hoàn tiền cần trùng khớp với nhau.

Sau khi có đầy đủ thông tin, Bạn vui lòng gửi hồ sơ đến e-mail của HOCMAIhotro@hocmai.vn hoặc Zalo HOCMAI CSKH. Xin lưu ý rằng, nếu HOCMAI phát hiện Bạn đang lợi dụng chính sách hoàn trả của chúng tôi, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc khóa  tài khoản của Bạn; từ chối hoặc hạn chế bất kỳ hay tất cả các quyền sử dụng trong hiện tại và  tương lai của Bạn tại HOCMAI, mà không cần bất kỳ trách nhiệm pháp lý.