Thi thử bài thi ĐGNL ĐHQG TPHCM (VNUHCM)

Thử sức với đề thi thử đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM tại đây.

Mô tả khóa học

Đề thi được biên soạn công phu, chọn lọc dựa trên nghiên cứu tỉ mỉ về đề minh họa, phạm vi, nội dung thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM

Kết quả học tập

Cọ sát, thử sức với đề thi, rèn tâm lí, kĩ năng làm bài

Đối tượng

Học sinh tham dự kỳ thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM.

Đề cương khóa học