Trang chủ Khóa học bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Phương pháp học thông minh - Thầy Nguyễn Thành Nam

Phương pháp học thông minh - Thầy Nguyễn Thành Nam

Học phí khóa học: 300.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THCS

Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THCS

Học phí khóa học: 600.000 đồng
Thời gian học: 120 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THCS.

Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THCS.

Học phí khóa học: 1.200.000 đồng
Thời gian học: 120 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THPT

Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THPT

Học phí khóa học: 600.000 đồng
Thời gian học: 120 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ứng dụng bộ công cụ tư duy trong học tập - Thầy Nguyễn Thành Nam

Ứng dụng bộ công cụ tư duy trong học tập - Thầy Nguyễn Thành Nam

Học phí khóa học: 300.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Public speaking - Thuyết trình hùng biện

Public speaking - Thuyết trình hùng biện

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2020
Giáo viên: Cô Vũ Quỳnh Trang