Trang chủ Khóa học bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp 1:1

Hướng nghiệp 1:1

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Hướng nghiệp 1:20 đến 1:50

Hướng nghiệp 1:20 đến 1:50

Học phí trọn gói: 14.000.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Hướng nghiệp 1:300

Hướng nghiệp 1:300

Học phí trọn gói: 40.000.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Phương pháp học

Phương pháp học thông minh - Thầy Nguyễn Thành Nam

Phương pháp học thông minh - Thầy Nguyễn Thành Nam

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 300.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ứng dụng bộ công cụ tư duy trong học tập - Thầy Nguyễn Thành Nam

Ứng dụng bộ công cụ tư duy trong học tập - Thầy Nguyễn Thành Nam

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 300.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Giáo dục giới tính

Tất tần tật về tuổi dậy thì - cô Nga Sinh

Tất tần tật về tuổi dậy thì - cô Nga Sinh

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Nga Sinh

"Yêu" thông minh

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Nga Sinh

Gia sư 1:1

Gia sư 1:1 là lớp học gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò (học sinh học kèm với gia sư thông qua mạng internet)

Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THCS

Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THCS

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THCS.

Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THCS.

Học phí trọn gói: 1.200.000 đồng
Thời gian học: 60 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Kỹ năng dạy online

Huấn luyện kỹ năng dạy online

Huấn luyện kỹ năng dạy online

Học phí trọn gói: 0 đồng
Ngày bế giảng: 18-01-2038

Đức dục - Trí dục

Đức dục - Cô Đàm Lê Đức

Đức dục - Cô Đàm Lê Đức

Học phí trọn gói: 0 đồng
Ngày bế giảng: 18-01-2038
Giáo viên: Cô Đàm Lê Đức
Trí dục - Cô Đàm Lê Đức

Trí dục - Cô Đàm Lê Đức

Học phí trọn gói: 0 đồng
Ngày bế giảng: 18-01-2038
Giáo viên: Cô Đàm Lê Đức