Trang chủ Khóa học bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Phương pháp học thông minh - Thầy Nguyễn Thành Nam

Phương pháp học thông minh - Thầy Nguyễn Thành Nam

Học phí khóa học: 300.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THCS

Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THCS

Học phí khóa học: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THCS.

Gia sư trực tuyến 1 thầy - 1 trò THCS.

Học phí khóa học: 1.200.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ứng dụng bộ công cụ tư duy trong học tập - Thầy Nguyễn Thành Nam

Ứng dụng bộ công cụ tư duy trong học tập - Thầy Nguyễn Thành Nam

Học phí khóa học: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Khóa học miễn phí

Là hệ thống các khóa học của các giáo viên giàu kinh nghiệm đã và đang hợp tác với HOCMAI được cung cấp miễn phí cho cộng đồng để tham khảo trong quá trình học, ôn, luyện thi.

Đức dục - Cô Đàm Lê Đức

Đức dục - Cô Đàm Lê Đức

Học phí trọn gói: 0 đồng
Ngày bế giảng: 18-01-2038
Giáo viên: Cô Đàm Lê Đức
Trí dục - Cô Đàm Lê Đức

Trí dục - Cô Đàm Lê Đức

Học phí trọn gói: 0 đồng
Ngày bế giảng: 18-01-2038
Giáo viên: Cô Đàm Lê Đức