Trang chủ Ngữ văn 11

HỌC TỐT (Theo Chương trình hiện hành)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Học tốt Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường

Học tốt Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Ôn thi học kỳ Ngữ văn 11

Ôn thi học kỳ Ngữ văn 11

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
6 tác phẩm văn học trung đại Việt Nam lớp 11

6 tác phẩm văn học trung đại Việt Nam lớp 11

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
10 tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam lớp 11

10 tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam lớp 11

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày