Trang chủ Ngữ văn 11

Ngữ văn 11

Chương trình Học tốt 11

Là chương trình học bao gồm 01 khóa trang bị kiến thức và 01 khóa ôn luyện kiến thức theo chương trình sách giáo khoa giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường (2018-2019)

Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Ôn luyện Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường (2018-2019)

Ôn luyện Ngữ văn 11 - Thầy Phạm Hữu Cường (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi HKII Ngữ văn 11 - Thầy Đặng Ngọc Khương (2018-2019)

Ôn thi HKII Ngữ văn 11 - Thầy Đặng Ngọc Khương (2018-2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019