Trang chủ Ngữ văn 11

Topclass iLearn

Topclass iLearn là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao trên trường thông qua hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng, học liệu trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

TopClass iLearn Ngữ văn 11 (Bộ KNTT&CS)

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025
TopClass iLearn Ngữ văn 11 - Bộ Chân trời sáng tạo

TopClass iLearn Ngữ văn 11 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025
TopClass iLearn Ngữ văn 11 - Bộ Cánh Diều

TopClass iLearn Ngữ văn 11 - Bộ Cánh Diều

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025

Bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Là các khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Ôn thi học kỳ Ngữ văn 11 (CT cũ)

Ôn thi học kỳ Ngữ văn 11 (CT cũ)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
6 tác phẩm văn học trung đại Việt Nam lớp 11 (CT cũ)

6 tác phẩm văn học trung đại Việt Nam lớp 11 (CT cũ)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
10 tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam lớp 11 (CT cũ)

10 tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam lớp 11 (CT cũ)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày