Trang chủ Ngữ văn 11

Topclass iLearn

Topclass (iLearn) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao trên trường thông qua hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

TopClass iLearn Ngữ văn 11 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

TopClass iLearn Ngữ văn 11 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
TopClass iLearn Ngữ văn 11 - Bộ Chân trời sáng tạo

TopClass iLearn Ngữ văn 11 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
TopClass iLearn Ngữ văn 11 - Bộ Cánh Diều

TopClass iLearn Ngữ văn 11 - Bộ Cánh Diều

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Phòng luyện Topclass Ngữ văn 11

Phòng luyện Topclass Ngữ văn 11

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Ôn thi học kỳ Ngữ văn 11 (CT cũ)

Ôn thi học kỳ Ngữ văn 11 (CT cũ)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
6 tác phẩm văn học trung đại Việt Nam lớp 11 (CT cũ)

6 tác phẩm văn học trung đại Việt Nam lớp 11 (CT cũ)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
10 tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam lớp 11 (CT cũ)

10 tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam lớp 11 (CT cũ)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ngữ văn 11 (CT cũ) - Thầy Phạm Hữu Cường

Ngữ văn 11 (CT cũ) - Thầy Phạm Hữu Cường

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày