Trang chủ Vật lí 12

Vật lí 12

Nền tảng 2020

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT Quốc gia năm 2019-2020.

Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải (2019-2020)

Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải (2019-2020)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2019-2020)

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2019-2020)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam (2019-2020)

Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam (2019-2020)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi học kì II Vật lí 12 - Thầy Phạm Văn Tùng (2018-2019)

Ôn thi học kì II Vật lí 12 - Thầy Phạm Văn Tùng (2018-2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019