Trang chủ Vật lí 12

Vật lí 12

Nền tảng 2019

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT quốc gia.

Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải (2018-2019)

Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019