Trang chủ Vật lí 12

Vật lí 12

Nền tảng 2021

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT Quốc gia năm 2021.

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021

Nền tảng 2020

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT Quốc gia năm 2019-2020.

Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 20-08-2020

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì II Vật lí 12 - Thầy Phạm Văn Tùng

Ôn thi học kì II Vật lí 12 - Thầy Phạm Văn Tùng

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2020