Trang chủ Vật lí 12

Vật lí 12

Năm học 2018-2019

Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải (2018-2019)

Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải (2018-2019)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Năm học 2017-2018

Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải, thầy Phạm Văn Tùng (2017-2018)

Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải, thầy Phạm Văn Tùng (2017-2018)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 25-06-2018