Trang chủ Vật lí 12

TopUni Nền tảng

Là chương trình học giúp học sinh trang bị các kiến thức 12 và các kiến thức cơ bản cần thiết làm nền tảng cho các giai đoạn luyện thi tiếp theo.

Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
TopUni Nền tảng Vật lí (2024-2025)

TopUni Nền tảng Vật lí (2024-2025)

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2025

Bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Là các khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

5 kĩ thuật giải toán Vật lí bằng máy tính Casio - Thầy Phạm Văn Tùng

5 kĩ thuật giải toán Vật lí bằng máy tính Casio - Thầy Phạm Văn Tùng

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Cán đích điểm 5 môn Vật lí

Cán đích điểm 5 môn Vật lí

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ôn thi học kỳ Vật lí 12

Ôn thi học kỳ Vật lí 12

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày