Trang chủ Luyện thi vào 10 HM10 Luyện đề môn Toán

Luyện thi vào 10 HM10 Luyện đề môn Toán

HM10 Luyện đề

Là nhóm khóa học giúp học sinh rèn phương pháp, luyện kĩ năng làm bài thi vào 10 không chuyên qua các bài giảng chữa đề và luyện tập làm bài trên hệ thống đề thi tương đương đề thi chính thức của các tỉnh thành trên cả nước.

HM10 Luyện đề Toán (T1) - Thầy Hồng Trí Quang (2017-2018)

HM10 Luyện đề Toán (T1) - Thầy Hồng Trí Quang (2017-2018)

Học phí trọn gói: 700.000 đồng
Ngày bế giảng: 10-07-2018
HM10 Luyện đề Toán (T2) - Thầy Hồng Trí Quang (2017-2018)

HM10 Luyện đề Toán (T2) - Thầy Hồng Trí Quang (2017-2018)

Học phí trọn gói: 700.000 đồng
Ngày bế giảng: 10-07-2018
HM10 Luyện đề Toán (Hà Nội) - Thầy Hồng Trí Quang (2017-2018)

HM10 Luyện đề Toán (Hà Nội) - Thầy Hồng Trí Quang (2017-2018)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 10-07-2018