Trang chủ Luyện thi vào 10 HM10 Luyện đề môn Toán

HM10 Luyện đề

Là nhóm khóa học giúp học sinh rèn phương pháp, luyện kĩ năng làm bài thi vào 10 không chuyên qua các bài giảng chữa đề và luyện tập làm bài trên hệ thống đề thi tương đương đề thi chính thức của các tỉnh thành trên cả nước.

HM10 Luyện đề Toán (T1) - Thầy Hồng Trí Quang

HM10 Luyện đề Toán (T1) - Thầy Hồng Trí Quang

Học phí trọn gói: 899.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
HM10 Luyện đề Toán (T2) - Thầy Hồng Trí Quang

HM10 Luyện đề Toán (T2) - Thầy Hồng Trí Quang

Học phí trọn gói: 899.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
HM10 Luyện đề Toán (Hà Nội) - Thầy Hồng Trí Quang

HM10 Luyện đề Toán (Hà Nội) - Thầy Hồng Trí Quang

Học phí trọn gói: 899.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
HM10 Luyện đề Toán Hà Nội - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

HM10 Luyện đề Toán Hà Nội - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

Học phí trọn gói: 899.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
HM10 Luyện đề Toán TP HCM - Cô Thạch Thị Nhân

HM10 Luyện đề Toán TP HCM - Cô Thạch Thị Nhân

Học phí trọn gói: 899.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023

Phòng luyện HM10

Giúp học sinh cọ sát đề thi, luyện tập, làm quen với đề thi vào 10 của các tỉnh thành và trang bị, rèn luyện cách làm đề, phương pháp giải các dạng bài có trong đề thi.

HM10 Phòng luyện Toán (T1)

HM10 Phòng luyện Toán (T1)

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI
HM10 Phòng luyện Toán (T2)

HM10 Phòng luyện Toán (T2)

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI
HM10 Phòng luyện Toán (Hà Nội)

HM10 Phòng luyện Toán (Hà Nội)

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI
HM10 Phòng luyện Toán (TP HCM)

HM10 Phòng luyện Toán (TP HCM)

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Sách luyện thi vào 10

Giải mã đề thi vào 10 môn Toán

Giải mã đề thi vào 10 môn Toán

Học phí trọn gói: 150.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Trắc nghiệm Toán 9 - Đáp án, Lời giải chi tiết

Trắc nghiệm Toán 9 - Đáp án, Lời giải chi tiết

Học phí trọn gói: 180.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Toán 9 - Rèn luyện tư duy hình học phẳng

Toán 9 - Rèn luyện tư duy hình học phẳng

Học phí trọn gói: 150.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI