Toán 9

Cuốn sách giúp học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức và nâng cao kĩ năng xử lí các dạng bài thông qua hệ thống bài tập bám sát chương trình toán 9.

Mô tả khóa học

Về cấu trúc:
Cuốn sách bao gồm 3 phần lớn là "Đại số", "Hình học" và "Hướng dẫn giải".
Trong đó:
  • Đại số gồm hệ thống bài tập đầy đủ trong 3 chuyên đề bám sát SGK
  • Hình học gồm hệ thống bài tập đầy đủ trong 4 chuyên đề bám sát SGK
  • Hướng dẫn giải chi tiết về phương pháp, cách xử lí câu hỏi thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao; và đầy đủ đáp án phần câu hỏi nhận biết.
Về nội dung:
  • Hệ thống bài tập chia nhỏ theo từng đơn vị kiến thức bám sát nội dung trong sách giáo khoa dưới hình thức trắc nghiệm và tự luận.
  • Cuối mỗi chuyên đề có bài kiểm tra tổng hợp kiến thức toàn chuyên đề đó.
  • Đề kiểm tra giữa kì, đề kiểm tra định kỳ: Kiểm tra toàn bộ kiến thức nằm trong các chuyên đề Đại số và Hình học thuộc phạm vi kiến thức của học kỳ/ giữa kỳ đó.

Các yêu cầu khóa học

  • Đã học kiến thức qua chương trình trên lớp hoặc chương trình học tốt Toán 9 tại Hocmai.
  • Làm đầy đủ tất cả các bài tập trong sách.

Kết quả học tập

  • Nắm chắc kiến thức cơ bản trong chương trình Toán lớp 9.
  • Rèn luyện thêm các phương pháp, kĩ năng xử lí các dạng bài

Đối tượng

Cuốn sách dành cho học sinh lớp 9 muốn được ôn luyện, vận dụng kiến thức đã học trong sách giáo khoa; đồng thời học thêm các phương pháp và cách xử lí các dạng bài tập có trong chương trình học.

Đề cương khóa học