Trang chủ Khóa học bổ trợ môn Ngữ văn

Thành thạo các biện pháp tu từ - Cô Đỗ Thị Thanh Thư

Thành thạo các biện pháp tu từ - Cô Đỗ Thị Thanh Thư

Học phí khóa học: 400.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
5 giờ tán đổ môn Văn - Cô Phan Thanh Thảo

5 giờ tán đổ môn Văn - Cô Phan Thanh Thảo

Học phí khóa học: 300.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Phan Thanh Thảo
Trọn bộ các kỹ năng viết văn cơ bản - Cô Phan Thanh Thảo

Trọn bộ các kỹ năng viết văn cơ bản - Cô Phan Thanh Thảo

Học phí khóa học: 400.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Phan Thanh Thảo
Bí kíp luyện thi chuyên Văn phần Nghị luận văn học - Cô Đỗ Khánh Phượng

Bí kíp luyện thi chuyên Văn phần Nghị luận văn học - Cô Đỗ Khánh Phượng

Học phí khóa học: 400.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày