Trang chủ Ngữ văn 7

HỌC TỐT - Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018)

HỌC TỐT là chương trình giúp học sinh hình thành được năng lực bám sát chuẩn đầu ra của từng môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình GDPT 2018).

Học tốt Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học tốt Ngữ văn 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Học tốt Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học tốt Ngữ văn 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Học tốt Ngữ văn 7 - Bộ Cánh diều

Học tốt Ngữ văn 7 - Bộ Cánh diều

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Chương trình MASTER

MASTER là khóa học hướng tới việc lấy người học làm trung tâm, cung cấp giải pháp học tập toàn diện giúp học trò Việt xóa tan nỗi lo sợ học, nâng cao tinh thần tự học, từ đó cải thiện kết quả học tập của bản thân. 

MASTER Ngữ văn 7 (36 tuần)

MASTER Ngữ văn 7 (36 tuần)

Học phí trọn gói: 6.800.000 đồng
Thời gian học: 252 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Ngữ văn 7 (24 tuần)

MASTER Ngữ văn 7 (24 tuần)

Học phí trọn gói: 4.800.000 đồng
Thời gian học: 168 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Ngữ văn 7 (12 tuần)

MASTER Ngữ văn 7 (12 tuần)

Học phí trọn gói: 6.800.000 đồng
Ngày bế giảng: 18-01-2038
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Chinh phục chương trình Ngữ văn 7

Chinh phục chương trình Ngữ văn 7

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày