Trang chủ Ngữ văn 7

Ngữ văn 7

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng (2018-2019)

Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Ngữ văn 7 - Cô Trần Thị Vân Anh (2018-2019)

Ngữ văn 7 - Cô Trần Thị Vân Anh (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Ôn luyện Ngữ văn 7 - Cô Nguyễn Thị Thu Trang (2018-2019)

Ôn luyện Ngữ văn 7 - Cô Nguyễn Thị Thu Trang (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019