Trang chủ Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 6

Chương trình HỌC TỐT

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Thị Thu Phương

Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Thị Thu Phương

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Phương Sarah
Ôn luyện Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Đặng Bảo Vân

Ôn luyện Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Đặng Bảo Vân

Học phí trọn gói: 400.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Đặng Bảo Vân
Ôn luyện Tiếng Anh 6 (hệ 7 năm) - Thầy Nguyễn Danh Chiến

Ôn luyện Tiếng Anh 6 (hệ 7 năm) - Thầy Nguyễn Danh Chiến

Học phí trọn gói: 400.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Tiếng Anh 6 (hệ 7 năm) - Cô Lã Thị Hồng Hạnh

Tiếng Anh 6 (hệ 7 năm) - Cô Lã Thị Hồng Hạnh

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021

Luyện tập Tiếng Anh (hệ 10 năm)

Là nhóm khóa học giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, ôn tập các dạng bài tập bám sát chương trình Tiếng Anh THPT hệ 10 năm.

Luyện tập Tiếng Anh lớp 6 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 6 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Tiếng Anh 1:1

Là nhóm khóa học giúp học sinh tập trung phát triển khả năng giao tiếp dựa trên chương trình SGK Tiếng Anh 10 năm của Bộ Giaó dục & Đào tạo thông qua hình thức học 1:1 với giảng viên 100% người nước ngoài qua ứng dụng Skype.

Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 6

Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 6

Học phí trọn gói: 7.800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Tiếng Anh 1:1 2 kỹ năng lớp 6

Tiếng Anh 1:1 2 kỹ năng lớp 6

Học phí trọn gói: 6.500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 6 (30 buổi)

Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 6 (30 buổi)

Học phí trọn gói: 3.900.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Tiếng Anh 1:1 2 kỹ năng lớp 6 (25 buổi)

Tiếng Anh 1:1 2 kỹ năng lớp 6 (25 buổi)

Học phí trọn gói: 3.250.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Tiếng Anh ôn tập và bổ trợ hè lớp 6

Tiếng Anh ôn tập và bổ trợ hè lớp 6

Học phí trọn gói: 3.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Tiếng Anh giao tiếp - Oxford Discover lớp 6

Tiếng Anh giao tiếp - Oxford Discover lớp 6

Học phí trọn gói: 10.800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Tiếng Anh giao tiếp - Four corners lớp 6

Tiếng Anh giao tiếp - Four corners lớp 6

Học phí trọn gói: 6.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Tiếng Anh giao tiếp - Chat room for teen lớp 6

Tiếng Anh giao tiếp - Chat room for teen lớp 6

Học phí trọn gói: 6.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Tiếng Anh giao tiếp - Teen talk lớp 6

Tiếng Anh giao tiếp - Teen talk lớp 6

Học phí trọn gói: 7.200.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI