Trang chủ Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 6

Chương trình HỌC TỐT (2021 - 2022)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Nguyễn Thị Thịnh, cô Nguyễn Thị Mai Hương (Hệ 10 năm)

Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Nguyễn Thị Thịnh, cô Nguyễn Thị Mai Hương (Hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022
Học tốt Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm) - Cô Thu Phương, cô Bảo Vân

Học tốt Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm) - Cô Thu Phương, cô Bảo Vân

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022
Học tốt Tiếng Anh 6 (Chương trình mới) - Cô Bùi Thùy Linh

Học tốt Tiếng Anh 6 (Chương trình mới) - Cô Bùi Thùy Linh

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Thành thạo 16 chủ đề Tiếng Anh 6 (hệ 7 năm)

Thành thạo 16 chủ đề Tiếng Anh 6 (hệ 7 năm)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Luyện tập Tiếng Anh lớp 6 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 6 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Sách

Cẩm nang chinh phục kiến thức môn Tiếng Anh  6,7,8,9

Cẩm nang chinh phục kiến thức môn Tiếng Anh 6,7,8,9

Học phí trọn gói: 105.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI