Trang chủ Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 6

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Tiếng Anh 6 (7 năm) - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (2018-2019)

Tiếng Anh 6 (7 năm) - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Ôn luyện Tiếng Anh 6 - Thầy Nguyễn Danh Chiến (2018-2019)

Ôn luyện Tiếng Anh 6 - Thầy Nguyễn Danh Chiến (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Ôn luyện Tiếng Anh 6 - Cô Đặng Bảo Vân (2018-2019)

Ôn luyện Tiếng Anh 6 - Cô Đặng Bảo Vân (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Đặng Bảo Vân

Tiếng Anh 1:1

Là nhóm khóa học giúp học sinh tập trung phát triển khả năng giao tiếp dựa trên chương trình SGK Tiếng Anh 10 năm của Bộ Giaó dục & Đào tạo thông qua hình thức học 1:1 với giảng viên 100% người nước ngoài qua ứng dụng Skype.

Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 6

Tiếng Anh 1:1 4 kỹ năng lớp 6

Học phí trọn gói:11.000.000 đồng
Học phí ưu đãi: 7.700.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Tiếng Anh 1:1 2 kỹ năng lớp 6

Tiếng Anh 1:1 2 kỹ năng lớp 6

Học phí trọn gói:5.600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 3.920.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Luyện tập Tiếng Anh (hệ 10 năm)

Là nhóm khóa học giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, ôn tập các dạng bài tập bám sát chương trình Tiếng Anh THPT hệ 10 năm.

Luyện tập Tiếng Anh lớp 6 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 6 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói:300.000 đồng
Học phí ưu đãi: 210.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019