Trang chủ Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 6
Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Nguyễn Thị Thịnh, cô Nguyễn Thị Mai Hương (Hệ 10 năm)

Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Nguyễn Thị Thịnh, cô Nguyễn Thị Mai Hương (Hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022
Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Hoàng Thị Thu Phương, cô Đặng Bảo Vân (Hệ 10 năm)

Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Hoàng Thị Thu Phương, cô Đặng Bảo Vân (Hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022
Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 7 năm)

Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 7 năm)

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Luyện tập Tiếng Anh lớp 6 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 6 (hệ 10 năm)

Học phí khóa học: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Thành thạo 16 chủ đề Tiếng Anh 6 (hệ 7 năm)

Thành thạo 16 chủ đề Tiếng Anh 6 (hệ 7 năm)

Học phí khóa học: 480.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày