Trang chủ Tiếng Anh lớp 6

Tiếng Anh lớp 6

HỌC TỐT (Theo Chương trình GDPT 2018)

HỌC TỐT là chương trình giúp học sinh hình thành được năng lực bám sát chuẩn đầu ra của từng môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình GDPT 2018).

Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Nguyễn Thị Thịnh, cô Nguyễn Thị Mai Hương (Hệ 10 năm)

Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Nguyễn Thị Thịnh, cô Nguyễn Thị Mai Hương (Hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2023
Học tốt Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm) - Cô Thu Phương, cô Bảo Vân

Học tốt Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm) - Cô Thu Phương, cô Bảo Vân

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2023
Học tốt Tiếng Anh 6 (Chương trình mới) - Cô Bùi Thùy Linh

Học tốt Tiếng Anh 6 (Chương trình mới) - Cô Bùi Thùy Linh

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2023

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Luyện tập Tiếng Anh lớp 6 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 6 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI