Trang chủ Tiếng Anh lớp 6

HỌC TỐT - Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018)

HỌC TỐT là chương trình giúp học sinh hình thành được năng lực bám sát chuẩn đầu ra của từng môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình GDPT 2018).

Học tốt Tiếng Anh 6 (Chương trình mới) - Cô Bùi Thùy Linh

Học tốt Tiếng Anh 6 (Chương trình mới) - Cô Bùi Thùy Linh

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

HỌC TỐT (Theo Chương trình hiện hành)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Nguyễn Thị Thịnh, cô Nguyễn Thị Mai Hương (Hệ 10 năm)

Học tốt Tiếng Anh 6 - Cô Nguyễn Thị Thịnh, cô Nguyễn Thị Mai Hương (Hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Học tốt Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm) - Cô Thu Phương, cô Bảo Vân

Học tốt Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm) - Cô Thu Phương, cô Bảo Vân

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Sách

Bứt phá 9+ môn Tiếng Anh lớp 6

Bứt phá 9+ môn Tiếng Anh lớp 6

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI