Trang chủ Toán 7

Toán 7

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Toán 7 - Cô Bùi Thanh Bình (2018-2019)

Toán 7 - Cô Bùi Thanh Bình (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình
Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng (2018-2019)

Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Ôn luyện Toán 7 - Cô Nguyễn Thu Trang (2018-2019)

Ôn luyện Toán 7 - Cô Nguyễn Thu Trang (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Nguyễn Thu Trang
Ôn luyện Toán 7 - Thầy Bùi Minh Mẫn, Thầy Trần Tuấn Việt (2018-2019)

Ôn luyện Toán 7 - Thầy Bùi Minh Mẫn, Thầy Trần Tuấn Việt (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Nâng cao

Dành cho học sinh có nhu cầu nâng cao kiến thức, nắm được những phần kiến thức khó để hướng tới kỳ thi học sinh giỏi.

Nâng cao Toán 7 - Thầy Trần Tuấn Việt (2018-2019)

Nâng cao Toán 7 - Thầy Trần Tuấn Việt (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Nâng cao Toán 7 - Thầy Phạm Ngọc Hưng (2018-2019)

Nâng cao Toán 7 - Thầy Phạm Ngọc Hưng (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019