Trang chủ Toán 7

Topclass iLearn

Topclass iLearn là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao trên trường thông qua hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng, học liệu trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025
TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025
TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Cánh diều

TopClass iLearn Toán 7 - Bộ Cánh diều

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025
Topclass iLearn Toán 7 (Nâng cao)

Topclass iLearn Toán 7 (Nâng cao)

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025
Giáo viên: Thầy Bùi Minh Mẫn

Topclass iLive

Topclass (iLIVE) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao thông qua hình thức học tương tác (học với giáo viên trực tuyến với lịch học cố định trong tuần)

TopClass iLIVE Toán 7

TopClass iLIVE Toán 7

Học phí trọn gói: 3.700.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Topclass iLive Toán 7 (Nâng cao)

Topclass iLive Toán 7 (Nâng cao)

Học phí trọn gói: 7.360.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025
Giáo viên: Thầy Bùi Minh Mẫn

Topclass iTest

Là hệ thống câu hỏi, đề thi được xây dựng bám sát theo chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh làm trực tuyến tại hệ thống phongluyen.hocmai.vn. Sau khi làm xong, học sinh sẽ biết số câu đúng/tổng số câu, xem đáp án, hướng dẫn làm bài, xếp hạng với bạn bè trong cả nước.

Topclass iTest Toán 7

Topclass iTest Toán 7

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Sách

Sổ tay chinh phục kiến thức Toán, Anh, Khoa học tự nhiên lớp 7

Sổ tay chinh phục kiến thức Toán, Anh, Khoa học tự nhiên lớp 7

Học phí trọn gói: 150.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Topclass iTutor 1:1

Topclass (iTutor 1:1) là giải pháp học tập cá nhân hóa cho từng học sinh để đạt được mục tiêu học tập trên trường thông qua hình thức học tương tác trực tuyến 1 giáo viên với 1 học sinh.

TopClass iTutor 1:1 Toán 7

TopClass iTutor 1:1 Toán 7

Học phí trọn gói: 38.400.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Là các khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Nâng cao Toán 7

Nâng cao Toán 7

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ôn thi học kì II Toán 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Ôn thi học kì II Toán 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Thời gian học: 45 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn thi học kì II Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

Ôn thi học kì II Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Thời gian học: 45 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn thi học kì II Toán 7 - Bộ Cánh diều

Ôn thi học kì II Toán 7 - Bộ Cánh diều

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Thời gian học: 45 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI