Trang chủ Toán 7

Toán 7

Chương trình HỌC TỐT - HỌC GIỎI

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

HỌC GIỎI là chương trình học giúp học sinh thành thạo kĩ năng làm bài, nâng cao kiến thức để chinh phục các dạng bài khó trong đề thi trên lớp và đề thi học sinh giỏi các cấp.        

Toán 7 - Cô Bùi Thanh Bình

Toán 7 - Cô Bùi Thanh Bình

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình
Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Ôn luyện Toán 7 - Cô Nguyễn Thu Trang

Ôn luyện Toán 7 - Cô Nguyễn Thu Trang

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Nguyễn Thu Trang
Ôn luyện Toán 7 - Thầy Bùi Minh Mẫn, Thầy Trần Tuấn Việt

Ôn luyện Toán 7 - Thầy Bùi Minh Mẫn, Thầy Trần Tuấn Việt

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Nâng cao Toán 7 - Thầy Trần Tuấn Việt

Nâng cao Toán 7 - Thầy Trần Tuấn Việt

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Nâng cao Toán 7 - Thầy Phạm Ngọc Hưng

Nâng cao Toán 7 - Thầy Phạm Ngọc Hưng

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021

Chương trình MASTER

MASTER là khóa học hướng tới việc lấy người học làm trung tâm, cung cấp giải pháp học tập toàn diện giúp học trò Việt xóa tan nỗi lo sợ học, nâng cao tinh thần tự học, từ đó cải thiện kết quả học tập của bản thân. 

MASTER Toán 7 (12 tuần)

MASTER Toán 7 (12 tuần)

Học phí khóa học: 2.700.000 đồng
Thời gian học: 84 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Toán 7 (24 tuần)

MASTER Toán 7 (24 tuần)

Học phí khóa học: 4.800.000 đồng
Thời gian học: 168 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Toán 7 (36 tuần)

MASTER Toán 7 (36 tuần)

Học phí khóa học: 6.800.000 đồng
Thời gian học: 252 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Hướng dẫn giải bài tập

Là khóa học cung cấp cho học sinh đáp án và hướng dẫn giải cho tất cả các câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa hiện hành.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải bài tập Toán 7

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì I Toán 7 - Cô Bùi Thanh Bình

Ôn thi học kì I Toán 7 - Cô Bùi Thanh Bình

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình
Ôn thi học kì II Toán 7 - Cô Bùi Thanh Bình

Ôn thi học kì II Toán 7 - Cô Bùi Thanh Bình

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình