Trang chủ Toán 7

Toán 7

Chương trình Học tốt - Học giỏi Toán

HỌC TỐT là chương trình học bao gồm 01 khóa Toán và 01 khóa Ôn luyện Toán giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập. HỌC GIỎI là chương trình học bao gồm 01 khóa Ôn luyện Toán và 01 khóa Nâng cao Toán giúp học sinh thành thạo kĩ năng làm bài, nâng cao kiến thức để chinh phục các dạng bài khó trong đề thi trên lớp và đề thi học sinh giỏi các cấp.

Toán 7 - Cô Bùi Thanh Bình (2017-2018)

Toán 7 - Cô Bùi Thanh Bình (2017-2018)

Học phí trọn gói: 700.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình
Toán HKII 7 (2017-2018) - Cô Bùi Thanh Bình

Toán HKII 7 (2017-2018) - Cô Bùi Thanh Bình

Học phí trọn gói: 490.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình
Ôn luyện Toán 7 - Thầy Bùi Minh Mẫn, Thầy Trần Tuấn Việt (2017-2018)

Ôn luyện Toán 7 - Thầy Bùi Minh Mẫn, Thầy Trần Tuấn Việt (2017-2018)

Học phí trọn gói: 700.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018
Ôn luyện Toán 7 - Cô Nguyễn Thu Trang (2017-2018)

Ôn luyện Toán 7 - Cô Nguyễn Thu Trang (2017-2018)

Học phí trọn gói: 700.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018
Giáo viên: Cô Nguyễn Thu Trang
Nâng cao Toán 7 - Thầy Trần Tuấn Việt (2017-2018)

Nâng cao Toán 7 - Thầy Trần Tuấn Việt (2017-2018)

Học phí trọn gói: 700.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018
Nâng cao Toán 7 - Thầy Phạm Ngọc Hưng (2017-2018)

Nâng cao Toán 7 - Thầy Phạm Ngọc Hưng (2017-2018)

Học phí trọn gói: 700.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018
Ôn luyện Toán HKII 7 (2017-2018) - Cô Nguyễn Thu Trang

Ôn luyện Toán HKII 7 (2017-2018) - Cô Nguyễn Thu Trang

Học phí trọn gói: 490.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018
Giáo viên: Cô Nguyễn Thu Trang
Ôn luyện Toán HKII 7 (2017-2018) - Thầy Bùi Minh Mẫn, Thầy Trần Tuấn Việt

Ôn luyện Toán HKII 7 (2017-2018) - Thầy Bùi Minh Mẫn, Thầy Trần Tuấn Việt

Học phí trọn gói: 490.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018