Trang chủ Toán 7

Toán 7

HỌC TỐT (Theo Chương trình mới)

HỌC TỐT là chương trình giúp học sinh hình thành được năng lực bám sát chuẩn đầu ra của từng môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình GDPT 2018).

Học tốt Toán 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học tốt Toán 7 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2023
Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học tốt Toán 7 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2023
Học tốt Toán 7 - Bộ Cánh diều

Học tốt Toán 7 - Bộ Cánh diều

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2023
Ôn tập và kiểm tra Toán 7

Ôn tập và kiểm tra Toán 7

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI

HỌC TỐT (Theo Chương trình hiện hành)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Học tốt Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng, Cô Nguyễn Thu Trang

Học tốt Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng, Cô Nguyễn Thu Trang

Học phí trọn gói: 129.000 đồng
Ngày bế giảng: 01-01-2038

Chương trình MASTER

MASTER là khóa học hướng tới việc lấy người học làm trung tâm, cung cấp giải pháp học tập toàn diện giúp học trò Việt xóa tan nỗi lo sợ học, nâng cao tinh thần tự học, từ đó cải thiện kết quả học tập của bản thân. 

MASTER Toán 7 (12 tuần)

MASTER Toán 7 (12 tuần)

Học phí trọn gói: 2.700.000 đồng
Thời gian học: 84 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Toán 7 (24 tuần)

MASTER Toán 7 (24 tuần)

Học phí trọn gói: 4.800.000 đồng
Thời gian học: 168 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Toán 7 (36 tuần)

MASTER Toán 7 (36 tuần)

Học phí trọn gói: 6.800.000 đồng
Thời gian học: 252 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Z Toán 7 (12 tuần)

MASTER Z Toán 7 (12 tuần)

Học phí trọn gói: 2.200.000 đồng
Thời gian học: 84 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Z Toán 7 (24 tuần)

MASTER Z Toán 7 (24 tuần)

Học phí trọn gói: 4.300.000 đồng
Thời gian học: 168 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Z Toán 7 (36 tuần)

MASTER Z Toán 7 (36 tuần)

Học phí trọn gói: 6.400.000 đồng
Thời gian học: 252 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

7 chuyên đề trọng tâm Toán 7

7 chuyên đề trọng tâm Toán 7

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình
Nâng cao Toán 7

Nâng cao Toán 7

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Hướng dẫn giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải bài tập Toán 7

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn thi học kỳ Toán 7

Ôn thi học kỳ Toán 7

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Bùi Thanh Bình
Thành thạo phương pháp làm bài Toán 7 - Thầy Bùi Minh Mẫn & Trần Tuấn Việt

Thành thạo phương pháp làm bài Toán 7 - Thầy Bùi Minh Mẫn & Trần Tuấn Việt

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy Bùi Minh Mẫn

Sách

1001 Bài tập học tốt toàn diện môn Toán 7

1001 Bài tập học tốt toàn diện môn Toán 7

Học phí trọn gói: 150.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2022
Giáo viên: Thầy HOCMAI