Trang chủ Toán 10

Toán 10

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi học kì II Toán 10 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà (2018-2019)

Ôn thi học kì II Toán 10 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà (2018-2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019