Trang chủ Toán 10

Toán 10

Chương trình Học tốt 10

Là chương trình học bao gồm 01 khóa trang bị kiến thức và 01 khóa ôn luyện kiến thức theo chương trình sách giáo khoa giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Toán 10 - Thầy Lưu Huy Thưởng

Toán 10 - Thầy Lưu Huy Thưởng

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Toán 10 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

Toán 10 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Ôn luyện Toán 10 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

Ôn luyện Toán 10 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020

Hướng dẫn giải bài tập

Là khóa học cung cấp cho học sinh đáp án và hướng dẫn giải cho tất cả các câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa hiện hành.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 10

Hướng dẫn giải bài tập Toán 10

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì I Toán 10 - Thầy Chu Văn Hà, Thầy Lê Đức Thiệu

Ôn thi học kì I Toán 10 - Thầy Chu Văn Hà, Thầy Lê Đức Thiệu

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2019
Ôn thi học kì II Toán 10 - Thầy Chu Văn Hà, Thầy Lê Đức Thiệu

Ôn thi học kì II Toán 10 - Thầy Chu Văn Hà, Thầy Lê Đức Thiệu

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020