Trang chủ Toán 10

Toán 10

Chương trình Học tốt 10

Là chương trình học bao gồm 01 khóa trang bị kiến thức và 01 khóa ôn luyện kiến thức theo chương trình sách giáo khoa giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Toán 10 - Thầy Lưu Huy Thưởng (2018-2019)

Toán 10 - Thầy Lưu Huy Thưởng (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Ôn luyện Toán 10 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường (2018-2019)

Ôn luyện Toán 10 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi HKI Toán 10 - Thầy Hà, Thầy Thiệu (2018-2019)

Ôn thi HKI Toán 10 - Thầy Hà, Thầy Thiệu (2018-2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2018