Trang chủ Toán 10

Chương trình HỌC TỐT

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Học tốt Toán 10 - Thầy Thưởng, Thầy Cường

Học tốt Toán 10 - Thầy Thưởng, Thầy Cường

Học phí trọn gói:1.000.000 đồng
Học phí ưu đãi: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022
Học tốt Toán 10 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

Học tốt Toán 10 - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

Học phí trọn gói:1.000.000 đồng
Học phí ưu đãi: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 10

Hướng dẫn giải bài tập Toán 10

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn thi học kỳ Toán 10 - Thầy Lê Đức Thiệu, Chu Văn Hà

Ôn thi học kỳ Toán 10 - Thầy Lê Đức Thiệu, Chu Văn Hà

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ôn thi học kỳ Toán 10 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Lê Bá Trần Phương, Nguyễn Thanh Tùng

Ôn thi học kỳ Toán 10 - Thầy Nguyễn Mạnh Cường, Lê Bá Trần Phương, Nguyễn Thanh Tùng

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Sách

Bứt phá 9+ môn Toán 10

Bứt phá 9+ môn Toán 10

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI