Trang chủ Toán 3

Chương trình HỌC GIỎI (Chương trình mới)

Là khóa học bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD-ĐT, trong đó chú trọng phát triển các năng lực ngôn ngữ, năng lực tư duy logic bằng cách tiếp cận các phương pháp giảng dạy hiện đại, sinh động và gần gũi với học sinh.

Học giỏi Toán 3 (Chương trình mới)

Học giỏi Toán 3 (Chương trình mới)

Học phí trọn gói: 1.100.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ôn tập Toán 3 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Ôn tập Toán 3 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn tập Toán 3 - Bộ Chân trời sáng tạo

Ôn tập Toán 3 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn tập Toán 3 - Bộ Cánh diều

Ôn tập Toán 3 - Bộ Cánh diều

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn tập Toán 3 - Bộ Bình Minh

Ôn tập Toán 3 - Bộ Bình Minh

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Ôn hè Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ

Ôn hè Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-09-2022