Trang chủ Toán 3

Toán 3

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Toán 3 - Cô Cao Thị Dung (2018 - 2019)

Toán 3 - Cô Cao Thị Dung (2018 - 2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Cao Thị Dung
Ôn luyện Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ (2018-2019)

Ôn luyện Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Nâng cao

Dành cho học sinh có nhu cầu nâng cao kiến thức, nắm được những phần kiến thức khó để hướng tới kỳ thi học sinh giỏi.

Nâng cao Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Hoa (2018-2019)

Nâng cao Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Hoa (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hoa

Mathplay

Là chương trình ôn tập, tự học và luyện tập Toán trực quan dành cho học sinh Tiểu học nhằm giúp học sinh nhận diện hình ảnh; làm quen với các dạng toán cơ sở từ sớm thông qua hệ thống các câu hỏi trực quan, sinh động và dễ thực hành.

Mathplay lớp 3 (2018-2019)

Mathplay lớp 3 (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019