Trang chủ Toán 3

Toán 3

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập (Thời gian dự kiến mở khóa Ôn luyện: 05.06.2018).

Toán 3 - Cô Cao Thị Dung (2018 - 2019)

Toán 3 - Cô Cao Thị Dung (2018 - 2019)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Cao Thị Dung

Mathplay

Là chương trình ôn tập, tự học và luyện tập Toán trực quan dành cho học sinh Tiểu học nhằm giúp học sinh nhận diện hình ảnh; làm quen với các dạng toán cơ sở từ sớm thông qua hệ thống các câu hỏi trực quan, sinh động và dễ thực hành.

Mathplay lớp 3 (2018-2019)

Mathplay lớp 3 (2018-2019)

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi HKII Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ (2017-2018)

Ôn thi HKII Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ (2017-2018)

Học phí trọn gói: 100.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018