Trang chủ Toán 3

HỌC GIỎI - Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018)

Là khóa học bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD-ĐT, trong đó chú trọng phát triển các năng lực ngôn ngữ, năng lực tư duy logic bằng cách tiếp cận các phương pháp giảng dạy hiện đại, sinh động và gần gũi với học sinh.

Học giỏi Toán 3 (Chương trình mới)

Học giỏi Toán 3 (Chương trình mới)

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ôn tập Toán 3 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Ôn tập Toán 3 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn tập Toán 3 - Bộ Chân trời sáng tạo

Ôn tập Toán 3 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn tập Toán 3 - Bộ Cánh diều

Ôn tập Toán 3 - Bộ Cánh diều

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn tập Toán 3 - Bộ Bình Minh

Ôn tập Toán 3 - Bộ Bình Minh

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI