Trang chủ Toán 3

Toán 3

Chương trình HỌC TỐT

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Cao Thị Dung
Ôn luyện Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ

Ôn luyện Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ

Học phí trọn gói:500.000 đồng
Học phí ưu đãi: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Ôn luyện Toán 3 - Cô Thanh Lan

Ôn luyện Toán 3 - Cô Thanh Lan

Học phí trọn gói:500.000 đồng
Học phí ưu đãi: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Thanh Lan

Nâng cao

Là nhóm khóa học dành cho học sinh có nhu cầu mở rộng, đào sâu và nâng cao kiến thức, phương pháp hướng tới kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Nâng cao Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Hoa

Nâng cao Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Hoa

Học phí trọn gói:500.000 đồng
Học phí ưu đãi: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hoa

Hướng dẫn giải bài tập

Là khóa học cung cấp cho học sinh đáp án và hướng dẫn giải cho tất cả các câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa hiện hành.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 3

Hướng dẫn giải bài tập Toán 3

Học phí trọn gói:500.000 đồng
Học phí ưu đãi: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì I Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ

Ôn thi học kì I Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ

Học phí trọn gói:300.000 đồng
Học phí ưu đãi: 210.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-01-2021