Trang chủ Tiếng Anh 7

Tiếng Anh 7

HỌC TỐT (Theo Chương trình mới)

HỌC TỐT là chương trình giúp học sinh hình thành được năng lực bám sát chuẩn đầu ra của từng môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình GDPT 2018).

Học tốt Tiếng Anh 7 - Cô Hoàng Loan (Hệ 10 năm)

Học tốt Tiếng Anh 7 - Cô Hoàng Loan (Hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2023
Học tốt Tiếng Anh 7 - Cô Hà Sylvia, cô Lương Quỳnh Ly (Hệ 10 năm)

Học tốt Tiếng Anh 7 - Cô Hà Sylvia, cô Lương Quỳnh Ly (Hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2023

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Thành thạo 16 chủ đề Tiếng Anh 7 (hệ 7 năm)

Thành thạo 16 chủ đề Tiếng Anh 7 (hệ 7 năm)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Luyện tập Tiếng Anh lớp 7 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 7 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI