Trang chủ Luyện thi vào 10 HM10 Tổng ôn môn Tiếng Anh

Luyện thi vào 10 HM10 Tổng ôn môn Tiếng Anh

Luyện thi vào 10 không chuyên

Dành cho học sinh thi vào lớp 10 các trường THPT không chuyên trên cả nước.

HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến (2018-2019)

HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến (2018-2019)

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 10-07-2019