Trang chủ Tiếng Anh 12

Tiếng Anh 12

Nền tảng 2019

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT quốc gia.

Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu (2018-2019)

Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona (2018-2019)

Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Hương Fiona

Luyện tập Tiếng Anh (hệ 10 năm)

Là nhóm khóa học giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, ôn tập các dạng bài tập bám sát chương trình Tiếng Anh THPT hệ 10 năm.

Luyện tập Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019