Trang chủ Tiếng Anh 12

Tiếng Anh 12

Nền tảng 2020

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT Quốc gia năm 2019-2020.

Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu (2019-2020)

Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu (2019-2020)

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 640.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona (2019-2020)

Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona (2019-2020)

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 640.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Giáo viên: Cô Hương Fiona

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi học kì II Tiếng Anh 12 - Cô Hương Fiona (2018-2019)

Ôn thi học kì II Tiếng Anh 12 - Cô Hương Fiona (2018-2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Hương Fiona