Trang chủ Tiếng Anh 12

Tiếng Anh 12

HMLive

Là chương trình học thông qua hình thức livestream với nhiều giáo viên nổi tiếng trong các group học tập giúp học sinh ôn luyện, hệ thống kiến thức trọng tâm, luyện đề thi thử, nhằm chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia 2019.

HMLive Tiếng Anh 2019

HMLive Tiếng Anh 2019

Học phí trọn gói: 2.400.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2019

Nền tảng 2019

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT quốc gia.

Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu (2018-2019)

Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona (2018-2019)

Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Hương Fiona

Luyện tập Tiếng Anh (hệ 10 năm)

Là nhóm khóa học giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, ôn tập các dạng bài tập bám sát chương trình Tiếng Anh THPT hệ 10 năm.

Luyện tập Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi HKI Tiếng Anh 12 - Cô Hương Fiona (2018-2019)

Ôn thi HKI Tiếng Anh 12 - Cô Hương Fiona (2018-2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2018
Giáo viên: Cô Hương Fiona