Trang chủ Tiếng Anh 12

Tiếng Anh 12

Nền tảng 2020

Là nhóm khóa học giúp học sinh trang bị và hệ thống hóa kiến thức cơ bản, kiến thức nền của môn học trước khi bước vào quá trình luyện thi THPT Quốc gia năm 2019-2020.

Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 640.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

Nền tảng Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 640.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Giáo viên: Cô Hương Fiona

Luyện tập Tiếng Anh (hệ 10 năm)

Là nhóm khóa học giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, ôn tập các dạng bài tập bám sát chương trình Tiếng Anh THPT hệ 10 năm.

Luyện tập Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì I Tiếng Anh 12 - Cô Hương Fiona

Ôn thi học kì I Tiếng Anh 12 - Cô Hương Fiona

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2018
Giáo viên: Cô Hương Fiona
Ôn thi học kì II Tiếng Anh 12 - Cô Hương Fiona

Ôn thi học kì II Tiếng Anh 12 - Cô Hương Fiona

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Hương Fiona