Trang chủ Tiếng Anh 12

TopUni Nền tảng

Là chương trình học giúp học sinh trang bị các kiến thức 12 và các kiến thức cơ bản cần thiết làm nền tảng cho các giai đoạn luyện thi tiếp theo.

TopUni Nền tảng Tiếng Anh (2024-2025)

TopUni Nền tảng Tiếng Anh (2024-2025)

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2025

Sách

Chiến thuật Mindmap - Tự học vẫn giỏi Tiếng Anh

Chiến thuật Mindmap - Tự học vẫn giỏi Tiếng Anh

Học phí trọn gói: 150.000 đồng
Ngày bế giảng: 02-01-2038
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Là các khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Handy English: Từ vựng và cách diễn đạt

Handy English: Từ vựng và cách diễn đạt

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy Phan Huy Phúc
Lấp

Lấp "lỗ hổng" Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Hồng Lê
Tăng tốc từ vựng

Tăng tốc từ vựng

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Ms Ngọc Sunny
Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

Cán đích điểm 5 môn Tiếng Anh

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy TuấnBB
Ứng dụng phương pháp phân tích câu trong luyện thi Tiếng Anh

Ứng dụng phương pháp phân tích câu trong luyện thi Tiếng Anh

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
12 ngày chinh phục Tiếng Anh căn bản

12 ngày chinh phục Tiếng Anh căn bản

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy TuấnBB
Ôn thi học kỳ Tiếng Anh 12

Ôn thi học kỳ Tiếng Anh 12

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Hương Fiona