Trang chủ Toán

Toán

HM6 LUYỆN ĐỀ

Là nhóm khóa học giúp học sinh rèn phương pháp, luyện kĩ năng làm bài thi vào 6 THCS chất lượng cao thông qua các bài giảng chữa đề và hệ thống đề thi tương đương đề thi chính thức. 

HM6 Luyện đề môn Toán - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

HM6 Luyện đề môn Toán - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2022

Sách luyện thi vào 6

Sách Chinh phục đề thi vào 6 môn Toán

Sách Chinh phục đề thi vào 6 môn Toán

Học phí khóa học: 150.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI