Trang chủ Tiếng Anh 8

Chương trình HỌC TỐT

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài

Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 10 năm)

Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Katy & Cô Lê Thu Hà (Hệ 10 năm)

Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Katy & Cô Lê Thu Hà (Hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Ha Sylvia - Cô Ms Katy