Trang chủ Luyện thi vào 6 HM6 Tổng ôn môn Toán

Luyện thi vào 6 HM6 Tổng ôn môn Toán

HM6 TỔNG ÔN

Dành cho học sinh thi vào lớp 6 các trường THCS chất lượng cao, trường điểm của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn

HM6 Tổng ôn Toán - Thầy Bùi Minh Mẫn

Học phí trọn gói:1.200.000 đồng
Học phí ưu đãi: 840.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2022
Giáo viên: Thầy Bùi Minh Mẫn