Trang chủ Ngữ văn 8

Ngữ văn 8

Chương trình Học tốt (THCS)

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Cơ bản và 01 khóa Ôn luyện giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng (2017-2018)

Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng (2017-2018)

Học phí trọn gói: 700.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018
Ngữ văn HKII 8 (2017-2018) - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Ngữ văn HKII 8 (2017-2018) - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học phí trọn gói: 490.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018
Ôn luyện Ngữ văn 8 - Cô Nguyễn Thị Thu Trang (2017-2018)

Ôn luyện Ngữ văn 8 - Cô Nguyễn Thị Thu Trang (2017-2018)

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018
Ôn luyện Ngữ văn HKII 8 - Cô Nguyễn Thị Thu Trang (2017-2018)

Ôn luyện Ngữ văn HKII 8 - Cô Nguyễn Thị Thu Trang (2017-2018)

Học phí trọn gói: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018