Trang chủ Ngữ văn 8

Topclass iLearn

Topclass iLearn là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao trên trường thông qua hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng, học liệu trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025
TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Chân trời sáng tạo

TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025
Giáo viên: Cô Hoàng Nhung
TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Cánh Diều

TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Cánh Diều

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025
Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Nga

Topclass iLive

Topclass (iLIVE) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao thông qua hình thức học tương tác (học với giáo viên trực tuyến với lịch học cố định trong tuần)

Topclass iLive Ngữ văn 8 (Bộ KNTT&CS và Bộ Cánh diều)

Topclass iLive Ngữ văn 8 (Bộ KNTT&CS và Bộ Cánh diều)

Học phí trọn gói: 3.700.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025

Bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Là các khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 8

Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 8

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn thi học kỳ Ngữ văn 8

Ôn thi học kỳ Ngữ văn 8

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Ôn hè

Là nhóm khóa học giúp học sinh hệ thống và ôn tập lại toàn bộ kiến thức trọng tâm của môn học trong năm học trong thời gian nghỉ hè.

Ôn hè Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Ôn hè Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày