Trang chủ Ngữ văn 8

Topclass iLearn

Topclass (iLearn) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao trên trường thông qua hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Chân trời sáng tạo

TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Chân trời sáng tạo

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Hoàng Nhung
TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Cánh Diều

TopClass iLearn Ngữ văn 8 - Bộ Cánh Diều

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Nga
Phòng luyện Topclass Ngữ văn 8

Phòng luyện Topclass Ngữ văn 8

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Topclass iLIVE

Topclass (iLIVE) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao thông qua hình thức học tương tác (học với giáo viên trực tuyến với lịch học cố định trong tuần)

TopClass iLIVE Ngữ văn 8

TopClass iLIVE Ngữ văn 8

Học phí trọn gói: 12.000.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Topclass iTutor 1:1

Topclass (iTutor 1:1) là giải pháp học tập cá nhân hóa cho từng học sinh để đạt được mục tiêu học tập trên trường thông qua hình thức học tương tác trực tuyến 1 giáo viên với 1 học sinh.

Topclass iTutor 1:1 Ngữ văn 8

Topclass iTutor 1:1 Ngữ văn 8

Học phí trọn gói: 38.400.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Nâng cao Ngữ văn 8

Nâng cao Ngữ văn 8

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 8

Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 8

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn thi học kỳ Ngữ văn 8

Ôn thi học kỳ Ngữ văn 8

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ngữ văn 8 (TP.HCM) - Cô Phạm Ngọc Nhung

Ngữ văn 8 (TP.HCM) - Cô Phạm Ngọc Nhung

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ngữ văn 8 - Cô Nguyễn Thị Thu Trang

Ngữ văn 8 - Cô Nguyễn Thị Thu Trang

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Ôn hè

Là nhóm khóa học giúp học sinh hệ thống và ôn tập lại toàn bộ kiến thức trọng tâm của môn học trong năm học trong thời gian nghỉ hè.

Ôn hè Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Ôn hè Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày