Trang chủ Ngữ văn 8

Ngữ văn 8

Chương trình HỌC TỐT (2021 - 2022)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Học tốt Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học tốt Ngữ văn 8 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học phí trọn gói:1.000.000 đồng
Học phí ưu đãi: 900.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022
Học tốt Ngữ văn 8 - Cô Nguyễn Thị Thu Trang

Học tốt Ngữ văn 8 - Cô Nguyễn Thị Thu Trang

Học phí trọn gói:1.000.000 đồng
Học phí ưu đãi: 900.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022
Học tốt Ngữ văn 8 (TP.HCM) - Cô Phạm Ngọc Nhung

Học tốt Ngữ văn 8 (TP.HCM) - Cô Phạm Ngọc Nhung

Học phí trọn gói:1.000.000 đồng
Học phí ưu đãi: 900.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022

Chương trình MASTER

MASTER là khóa học hướng tới việc lấy người học làm trung tâm, cung cấp giải pháp học tập toàn diện giúp học trò Việt xóa tan nỗi lo sợ học, nâng cao tinh thần tự học, từ đó cải thiện kết quả học tập của bản thân. 

MASTER Ngữ văn 8 (12 tuần)

MASTER Ngữ văn 8 (12 tuần)

Học phí trọn gói: 2.700.000 đồng
Học phí ưu đãi: 2.160.000 đồng
Thời gian học: 84 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Ngữ văn 8 (24 tuần)

MASTER Ngữ văn 8 (24 tuần)

Học phí trọn gói: 4.800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 3.840.000 đồng
Thời gian học: 168 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Ngữ văn 8 (36 tuần)

MASTER Ngữ văn 8 (36 tuần)

Học phí trọn gói: 6.800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 5.440.000 đồng
Thời gian học: 252 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Z Ngữ văn 8 (12 tuần)

MASTER Z Ngữ văn 8 (12 tuần)

Học phí trọn gói: 2.200.000 đồng
Học phí ưu đãi: 1.760.000 đồng
Thời gian học: 84 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Z Ngữ văn 8 (24 tuần)

MASTER Z Ngữ văn 8 (24 tuần)

Học phí trọn gói: 4.300.000 đồng
Học phí ưu đãi: 3.440.000 đồng
Thời gian học: 168 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
MASTER Z Ngữ văn 8 (36 tuần)

MASTER Z Ngữ văn 8 (36 tuần)

Học phí trọn gói: 6.400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 5.120.000 đồng
Thời gian học: 252 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Nâng cao Ngữ văn 8

Nâng cao Ngữ văn 8

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 540.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 8

Hướng dẫn giải bài tập Ngữ văn 8

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 540.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn thi học kỳ Ngữ văn 8

Ôn thi học kỳ Ngữ văn 8

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 540.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày