Trang chủ Tin học

Topclass iLearn

Topclass iLearn là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao trên trường thông qua hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng, học liệu trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

Topclass iLearn Tin học 6

Topclass iLearn Tin học 6

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2025