Trang chủ Vật lí 10

Chương trình học trên trường

Vật lí 10

Vật lí 10

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 420 ngày
Ôn luyện cơ bản và nâng cao Vật lí 10

Ôn luyện cơ bản và nâng cao Vật lí 10

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Sách

Bứt phá 9+ môn Vật lí 10

Bứt phá 9+ môn Vật lí 10

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI