Trang chủ Tiếng Anh 9

Tiếng Anh 9

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập (Thời gian dự kiến mở khóa Ôn luyện: 05.06.2018).

Tiếng Anh 9 (7 năm) - Cô Lê Thu Hà (2018-2019)

Tiếng Anh 9 (7 năm) - Cô Lê Thu Hà (2018-2019)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2019
Giáo viên: Cô Lê Thu Hà
Tiếng Anh 9 (10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên (2018-2019)

Tiếng Anh 9 (10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên (2018-2019)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2019