Trang chủ Tiếng Anh 9

Tiếng Anh 9

Chương trình HỌC TỐT (2021 - 2022)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022
Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

Học tốt Tiếng Anh 9 - Cô Hoàng Hải Yến (Hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2022

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Thành thạo 10 chủ đề Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm)

Thành thạo 10 chủ đề Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Luyện tập Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI