Trang chủ Tiếng Anh 9

Tiếng Anh 9

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2020
Giáo viên: Cô Ha Sylvia
Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2020
Ôn luyện Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Danh Chiến

Ôn luyện Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Danh Chiến

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2020
Ôn luyện Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

Ôn luyện Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2020

Luyện tập Tiếng Anh (hệ 10 năm)

Là nhóm khóa học giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, ôn tập các dạng bài tập bám sát chương trình Tiếng Anh THPT hệ 10 năm.

Luyện tập Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Thầy HOCMAI