Trang chủ Tiếng Anh 9

Tiếng Anh 9

Chương trình HỌC TỐT

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Giáo viên: Cô Ha Sylvia
Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Ôn luyện Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Danh Chiến

Ôn luyện Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Danh Chiến

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Ôn luyện Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

Ôn luyện Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Tiếng Anh 9 (Hệ 10 năm) - cô Hải Yến Vivi

Tiếng Anh 9 (Hệ 10 năm) - cô Hải Yến Vivi

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021

Luyện tập Tiếng Anh (hệ 10 năm)

Là nhóm khóa học giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, ôn tập các dạng bài tập bám sát chương trình Tiếng Anh THPT hệ 10 năm.

Luyện tập Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI