Trang chủ Tiếng Anh 9

Tiếng Anh 9

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Tiếng Anh 9 (7 năm) - Cô Lê Thu Hà (2018-2019)

Tiếng Anh 9 (7 năm) - Cô Lê Thu Hà (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2019
Giáo viên: Cô Lê Thu Hà
Tiếng Anh 9 (10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên (2018-2019)

Tiếng Anh 9 (10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2019
Ôn luyện Tiếng Anh 9 (7 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương (2018-2019)

Ôn luyện Tiếng Anh 9 (7 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2019
Ôn luyện Tiếng Anh 9 (10 năm) - Thầy Nguyễn Danh Chiến (2018-2019)

Ôn luyện Tiếng Anh 9 (10 năm) - Thầy Nguyễn Danh Chiến (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2019

Luyện tập Tiếng Anh (hệ 10 năm)

Là nhóm khóa học giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, ôn tập các dạng bài tập bám sát chương trình Tiếng Anh THPT hệ 10 năm.

Luyện tập Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói:300.000 đồng
Học phí ưu đãi: 210.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019