Trang chủ Tiếng Anh 9

Tiếng Anh 9

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

Tiếng Anh 9 (hệ 7 năm) - Cô Ha Sylvia

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Cô Ha Sylvia
Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020