Trang chủ Luyện thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM

Nền tảng ĐGNL VNU HCM

Nền tảng ĐGNL VNU HCM

Học phí trọn gói: 2.990.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2024
Workshop hướng nghiệp VNU HCM

Workshop hướng nghiệp VNU HCM

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2024
Giáo viên: Thầy HOCMAI

PAT-C (VNUHCM) Tổng ôn toàn diện

Là chương trình học giúp học sinh hệ thống hóa các kiến thức trọng tâm trong chương trình THPT, đồng thời trang bị cho các em các kỹ năng chuyên biệt bám sát nội dung đề thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Lớp PAT ĐGNL VNU HCM (iLIVE)

Lớp PAT ĐGNL VNU HCM (iLIVE)

Học phí trọn gói: 19.240.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2024
Giáo viên: Thầy HOCMAI

PAT-I (VNUHCM) Luyện đề

PAT-I là giai đoạn thực chiến với đề thi để từ đó học sinh rèn phương pháp, luyện kĩ năng tư duy, chuẩn bị tâm lí trước khi bước vào kì thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

Thi thử bài thi ĐGNL ĐHQG TPHCM (VNUHCM) - 1 đề

Thi thử bài thi ĐGNL ĐHQG TPHCM (VNUHCM) - 1 đề

Học phí trọn gói: 100.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Thi thử bài thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM (VNUHCM) - 3 đề

Thi thử bài thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM (VNUHCM) - 3 đề

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2023
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Thi thử bài thi ĐGNL ĐHQG TPHCM (VNUHCM) - 5 đề

Thi thử bài thi ĐGNL ĐHQG TPHCM (VNUHCM) - 5 đề

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2024
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Phòng luyện PAT VNU HCM

Phòng luyện PAT VNU HCM

Học phí trọn gói: 1.990.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2024
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Sách luyện thi kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP. HCM

Tăng tốc luyện đề dành cho kỳ thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

Tăng tốc luyện đề dành cho kỳ thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

Học phí trọn gói: 225.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI