Trang chủ Tiếng Anh 11

Tiếng Anh 11

Chương trình Học tốt 11

Là chương trình học bao gồm 01 khóa trang bị kiến thức và 01 khóa ôn luyện kiến thức theo chương trình sách giáo khoa giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Cô Hương Fiona

Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Cô Hương Fiona

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Cô Hương Fiona
Tiếng Anh 11 (hệ 10 năm) - Thầy TuấnBB

Tiếng Anh 11 (hệ 10 năm) - Thầy TuấnBB

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Thầy TuấnBB
Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 10 năm) - Thầy Tuấn BB

Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 10 năm) - Thầy Tuấn BB

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Thầy TuấnBB

Luyện tập Tiếng Anh (hệ 10 năm)

Là nhóm khóa học giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, ôn tập các dạng bài tập bám sát chương trình Tiếng Anh THPT hệ 10 năm.

Luyện tập Tiếng Anh lớp 11 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 11 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì I Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona

Ôn thi học kì I Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2019
Giáo viên: Cô Hương Fiona
Ôn thi học kì II Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona

Ôn thi học kì II Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Cô Hương Fiona