Trang chủ Tiếng Anh 11

Chương trình HỌC TỐT

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Học tốt Tiếng Anh 11 -  Cô Hương Fiona (Hệ 7 năm)

Học tốt Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona (Hệ 7 năm)

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022
Giáo viên: Cô Hương Fiona
Học tốt Tiếng Anh 11 - Thầy Tuấn BB (Hệ 10 năm)

Học tốt Tiếng Anh 11 - Thầy Tuấn BB (Hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 1.000.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2022
Giáo viên: Thầy TuấnBB

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Thành thạo 16 chủ đề Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm)

Thành thạo 16 chủ đề Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ôn thi học kỳ Tiếng Anh 11

Ôn thi học kỳ Tiếng Anh 11

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Hương Fiona
Luyện tập Tiếng Anh lớp 11 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 11 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Sách

Bứt phá 9+ môn Tiếng Anh 11

Bứt phá 9+ môn Tiếng Anh 11

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Sổ tay tra cứu nhanh lý thuyết công thức dạng bài môn Tiếng Anh 11

Sổ tay tra cứu nhanh lý thuyết công thức dạng bài môn Tiếng Anh 11

Học phí trọn gói: 65.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI