Trang chủ Tiếng Anh 11

Tiếng Anh 11

Chương trình HỌC TỐT 11

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Cô Hương Fiona

Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Cô Hương Fiona

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Hương Fiona
Tiếng Anh 11 (hệ 10 năm) - Thầy TuấnBB

Tiếng Anh 11 (hệ 10 năm) - Thầy TuấnBB

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy TuấnBB
Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 10 năm) - Thầy Tuấn BB

Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 10 năm) - Thầy Tuấn BB

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy TuấnBB

Sách chuyên đề

Là cuốn sách giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, nắm chắc phương pháp để ứng dụng giải thành thạo các dạng bài tập bám sát chương trình phổ thông nhằm giúp học sinh đạt điểm số cao trên lớp.

Bứt phá 9+ môn Tiếng Anh 11

Bứt phá 9+ môn Tiếng Anh 11

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-12-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Luyện tập Tiếng Anh (hệ 10 năm)

Là nhóm khóa học giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, ôn tập các dạng bài tập bám sát chương trình Tiếng Anh THPT hệ 10 năm.

Luyện tập Tiếng Anh lớp 11 (hệ 10 năm)

Luyện tập Tiếng Anh lớp 11 (hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Sổ tay tra cứu nhanh

Sổ tay tra cứu nhanh lý thuyết công thức dạng bài môn Tiếng Anh 11

Sổ tay tra cứu nhanh lý thuyết công thức dạng bài môn Tiếng Anh 11

Học phí trọn gói: 65.000 đồng
Ngày bế giảng: 01-09-2020
Giáo viên: Thầy HOCMAI