Trang chủ Tiếng Anh 11

Tiếng Anh 11

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi học kì II Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona (2018-2019)

Ôn thi học kì II Tiếng Anh 11 - Cô Hương Fiona (2018-2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Hương Fiona