Trang chủ Tiếng Anh 11

Chương trình học trên trường

Tiếng Anh 11 (Hệ 10 năm)

Tiếng Anh 11 (Hệ 10 năm)

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy TuấnBB
Tiếng Anh 11 (Hệ 7 năm)

Tiếng Anh 11 (Hệ 7 năm)

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Hương Fiona

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Thành thạo 16 chủ đề Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm)

Thành thạo 16 chủ đề Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ôn thi học kỳ Tiếng Anh 11

Ôn thi học kỳ Tiếng Anh 11

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Hương Fiona

Sách

Bứt phá 9+ môn Tiếng Anh 11

Bứt phá 9+ môn Tiếng Anh 11

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI