Trang chủ Hóa học 11

Hóa học 11

Chương trình HỌC TỐT 11

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Hóa học 11 - Thầy Phạm Thắng

Hóa học 11 - Thầy Phạm Thắng

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Thầy Phạm Thắng
Ôn luyện Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Ôn luyện Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021

Sách chuyên đề

Là cuốn sách giúp học sinh củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng, nắm chắc phương pháp để ứng dụng giải thành thạo các dạng bài tập bám sát chương trình phổ thông nhằm giúp học sinh đạt điểm số cao trên lớp.

Bứt phá 9+ môn Hóa học 11

Bứt phá 9+ môn Hóa học 11

Học phí khóa học: 200.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Sổ tay tra cứu nhanh

Sổ tay tra cứu nhanh lý thuyết công thức dạng bài môn Hóa học 11

Sổ tay tra cứu nhanh lý thuyết công thức dạng bài môn Hóa học 11

Học phí khóa học: 65.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI