Trang chủ Hóa học 11

Hóa học 11

Chương trình Học tốt 11

Là chương trình học bao gồm 01 khóa trang bị kiến thức và 01 khóa ôn luyện kiến thức theo chương trình sách giáo khoa giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2018-2019)

Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Ôn luyện Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2018-2019)

Ôn luyện Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2018-2019)

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi HKII Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2018-2019)

Ôn thi HKII Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2018-2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019