Trang chủ Hóa học 11

Hóa học 11

Chương trình Học tốt 11

Là chương trình học bao gồm 01 khóa trang bị kiến thức và 01 khóa ôn luyện kiến thức theo chương trình sách giáo khoa giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Hóa học 11 - Thầy Phạm Thắng

Hóa học 11 - Thầy Phạm Thắng

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020
Giáo viên: Thầy Phạm Thắng
Ôn luyện Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Ôn luyện Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020