Trang chủ Toán 5

Topclass iLearn

Topclass iLearn là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao trên trường thông qua hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng, học liệu trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

TopClass iLearn Toán 5

TopClass iLearn Toán 5

Học phí trọn gói: 1.190.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Topclass iLive

Topclass (iLIVE) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao thông qua hình thức học tương tác (học với giáo viên trực tuyến với lịch học cố định trong tuần)

TopClass iLive Toán 5

TopClass iLive Toán 5

Học phí trọn gói: 6.800.000 đồng
Ngày bế giảng: 18-01-2038
Giáo viên: Thầy HOCMAI

iLIVE

iLIVE là hình thức học tập tương tác (học với giáo viên trực tuyến cùng lịch học cố định trong tuần)

Lớp Luyện thi vào 6 CLC Toán (iLIVE)

Lớp Luyện thi vào 6 CLC Toán (iLIVE)

Học phí trọn gói: 1.600.000 đồng
Thời gian học: 90 ngày
Giáo viên: Thầy Bùi Minh Mẫn

Bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Là các khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Nâng cao Toán 5

Nâng cao Toán 5

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy Bùi Minh Mẫn
Hướng dẫn giải bài tập Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập Toán 5

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 425 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn hè Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

Ôn hè Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ôn thi học kì II Toán 5

Ôn thi học kì II Toán 5

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Thời gian học: 45 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Ôn thi học kì I Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

Ôn thi học kì I Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ôn thi học kì II Toán 5

Ôn thi học kì II Toán 5

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI