Trang chủ Toán 5

Toán 5

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập (Thời gian dự kiến mở khóa Ôn luyện: 05.06.2018).

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Huệ (2018-2019)

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Huệ (2018-2019)

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi HKII Toán 5 - Thầy Trần Tuấn Việt (2017-2018)

Ôn thi HKII Toán 5 - Thầy Trần Tuấn Việt (2017-2018)

Học phí trọn gói: 100.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018