Trang chủ Hóa học 10

Hóa học 10

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi học kì II Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2018-2019)

Ôn thi học kì II Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2018-2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019