Trang chủ Hóa học 10

HỌC TỐT - Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018)

HỌC TỐT là chương trình giúp học sinh hình thành được năng lực bám sát chuẩn đầu ra của từng môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình GDPT 2018).

Học tốt Hóa học 10

Học tốt Hóa học 10

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 420 ngày

Sách

Bứt phá 9+ môn Hóa học 10

Bứt phá 9+ môn Hóa học 10

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI