Trang chủ Hóa học 10

Chương trình học trên trường

Hóa học 10

Hóa học 10

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 420 ngày
Ôn luyện cơ bản và nâng cao Hóa học 10

Ôn luyện cơ bản và nâng cao Hóa học 10

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Sách

Bứt phá 9+ môn Hóa học 10

Bứt phá 9+ môn Hóa học 10

Học phí trọn gói: 200.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI