Trang chủ Hóa học 10

Hóa học 10

Chương trình Học tốt 10

Là chương trình học bao gồm 01 khóa trang bị kiến thức và 01 khóa ôn luyện kiến thức theo chương trình sách giáo khoa giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Hóa học 10 - Thầy Phạm Thắng

Hóa học 10 - Thầy Phạm Thắng

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Thầy Phạm Thắng
Ôn luyện Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Ôn luyện Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì I Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Ôn thi học kì I Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2019
Ôn thi học kì II Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Ôn thi học kì II Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020