Trang chủ Hóa học 10

Hóa học 10

Chương trình HỌC TỐT 10

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Hóa học 10 - Thầy Phạm Thắng

Hóa học 10 - Thầy Phạm Thắng

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021
Giáo viên: Thầy Phạm Thắng
Ôn luyện Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Ôn luyện Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2021

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì II Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Ôn thi học kì II Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2020