Trang chủ Hóa học 10

Hóa học 10

Chương trình Học tốt 10

Là chương trình học bao gồm 01 khóa trang bị kiến thức và 01 khóa ôn luyện kiến thức theo chương trình sách giáo khoa giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2017-2018)

Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2017-2018)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 480.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018
Ôn luyện Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2017-2018)

Ôn luyện Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2017-2018)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 480.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi HKII Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2017-2018)

Ôn thi HKII Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2017-2018)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018