Trang chủ Tư duy thời đại số

Tư duy thời đại số

Tư duy thời đại số là chương trình cung cấp các tư duy, kỹ năng số và an toàn thời đại số, giúp các bạn trẻ tự tin tham gia môi trường mạng một cách tích cực do Facebook phối hợp với HOCMAI và Vietnet ICT thực hiện.

Dấu chân số của bạn

Dấu chân số của bạn

Học phí trọn gói: 0 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2021
Giáo viên: Thầy Hoàng Tùng
Bảo vệ danh tính số của bản thân

Bảo vệ danh tính số của bản thân

Học phí trọn gói: 0 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2021
Kĩ năng xác thực thông tin

Kĩ năng xác thực thông tin

Học phí trọn gói: 0 đồng
Ngày bế giảng: 31-12-2021
Giáo viên: Cô Phạm Hiền