Bứt phá 9+ môn Toán lớp 6

Cuốn sách hệ thống hóa kiến thức có trong từng chuyên đề thuộc chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời giúp học sinh tăng cường kĩ năng vận dụng, nắm chắc phương pháp giải bài, nhằm giúp học sinh đạt tối đa điểm số các bài kiểm tra trên lớp.

Vui lòng không chia sẻ tài khoản cho người khác. Tài khoản vi phạm sẽ bị khóa vĩnh viễn.

HOCMAI chúc bạn học tập hiệu quả!

Mô tả khóa học

Sách Bứt phá 9+ môn Toán lớp 6 bám sát theo chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 6.
Mỗi chuyên đề (chương) trong sách được chia thành các chủ đề nhỏ, mỗi chủ đề nhỏ gồm các nội dung:
  • Hệ thống kiến thức: Tổng kết, hệ thống kiến thức trọng tâm theo từng chủ đề (định lí, tính chất, công thức,.....)
  • Các dạng bài tập: Cung cấp dấu hiệu nhận biết và các phương pháp làm bài phù hợp cho từng dạng có trong chủ đề đó.
  • Bài tập tự luyện: Sử dụng những phương pháp được hệ thống bên trên để áp dụng vào bài tập vận dụng, củng cố kiến thức cũng như thành thạo kĩ năng giải bài.

Kết quả học tập

  • Nắm vững kiến thức trọng tâm trong chương trình SGK.
  • Nhận diện, biết cách làm các dạng bài có trong từng chuyên đề đặc biệt là các dạng bài nâng cao.
  • Có phương pháp làm bài hiệu quả cho từng dạng bài đồng thời bổ sung các phương pháp tư duy cũng như kĩ năng cần thiết để giải nhanh, chính xác từng dạng.

Đối tượng

  • Học sinh lớp 6 có mong muốn đạt được điểm cao các bài kiểm tra trên lớp.
  • Học sinh lớp 6 muốn củng cố lại kiến thức bám sát theo chương trình giáo dục phổ thông mới, muốn học thêm các phương pháp giải hay cho từng dạng bài.

Đề cương khóa học