Toán 10

Là cuốn sách tóm tắt kiến thức trọng tâm, các dạng bài thường gặp nhằm giúp học sinh dễ dàng tìm kiếm, ghi nhớ, vận dụng kiến thức vào quá trình làm bài và học tập một cách hiệu quả.

Mô tả khóa học

  • Cuốn sách Ttóm tắt, hệ thống kiến thức trọng tâm theo từng chương bám sát chương trình sách giáo khoa lớp 10 hiện hành;
  • Các dạng bài tập được phân loại theo từng chương, trong mỗi dạng bài có ví dụ minh họa và hướng dẫn giải chi tiết.
  • Sau mỗi dạng bài hoặc nhóm dạng bài có link bài luyện tập giúp học sinh có cơ hội thực hành với các dạng bài đã học.

Các yêu cầu khóa học

Học sinh lớp 10 đã học kiến thức cơ bản.

Kết quả học tập

  • Học sinh có thể dễ dàng tìm kiếm, ghi nhớ kiến thức một cách hệ thống.
  • Học sinh có thể vận dụng kiến thức vào quá trình làm bài một cách hiệu quả.

Đối tượng

  • Tất cả học sinh lớp 10.
  • Học sinh mong muốn kiến thức được hệ thống lại một cách dễ hiểu, dễ tìm kiếm để có thể vận dụng kiến thức vào quá trình học tập và làm bài một cách hiệu quả.

Đề cương khóa học