Trang chủ Vật lí 11

Vật lí 11

Năm học 2017-2018

Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng (2017-2018)

Vật lí 11 - Thầy Phạm Văn Tùng (2017-2018)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 480.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi HKII Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2017-2018)

Ôn thi HKII Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2017-2018)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2018